دره بین فقر و ثروت عمیق تر میشود: 8 نفر در برابر 50 درصد مردم دنیا!

به موجب آخرین گزارش آکسفام موسسه بین المللی علیه فقر، که روز 16 ژانویه منتشر شده است، دارائی 8 نفر از ثروتمند ترین مردم جهان به اندازه دارائی 3.6 میلیارد نفر، یعنی 50 درصد مردم دنیاست! ثروت این هشت نفر به 426 میلیارد دلار بالغ میشود. سال گذشته گزارش مشابهی ثروت 62 نفر را معادل ثروت 50 درصد اعلام کرده بود. گزارش اخیر آکسفام میگوید آمار امسال بر اطلاعات دقیقتر و جامع تری مبتنی است که  سال گذشته در دسترس نبود.

این نابرابری و دره فاحش بین فقر و ثروت تکاندهنده و باور نکردنی است.  تنها همین واقعیت برای نشان دادن ماهیت ضد انسانی نظم سرمایه و توحش این نظام کافی است. گزارش آکسفام البته به ریشه مساله نمی پردازد بلکه از سر خیر خواهی و هشدار توصیه هائی خطاب به دولتها مطرح میکند. افزایش مالیات بر دارائی و درآمد ثروتمندان و جلو گیری از فرار مالیاتی آنان، همکاری بین دولتها بجای رقابت، حمایت دولتها از کمپانی هائی که منافع کارگرانشان را مد نظر دارند و نه صرفا منافع سهامداران را، ایجاد شرایط بهتر برای کارگران زن و رهنمودهائی از این قبیل.

آکسفام این نوع توصیه ها را، که “اقتصاد برای 99 درصدیها” مینامد، هر ساله تکرار میکند اما چیزی تغییر نمیکند. وضع فقط بدتر میشود. چرا اینطورست؟ مساله بر سر بد ذاتی دولتمردان و یا طمعکاری سرمایه داران نیست، بلکه نظم سرمایه چنین ایجاب میکند. در سال 88 بدنبال سقوط وال استریت نیز بسیاری از افراد و چهره ها و موسسات خیریه در مذمت طمع و زیاده خواهی سخن گفتند و قلمفرسائی کردند و فیلم و موزیک ساختند اما وضع تغییری نکرد. واقعیت اینست که سرمایه نمیتواند بدون این طمع و زیاده خواهی سودآور باشد و به حیات خودش ادامه بدهد. سرمایه دار صرفا نماد و تبلور انسانی ضروریات کارکرد سرمایه است. این نظم سرمایه داری است که “سودپرست و طماع” است، و فقر و فلاکت نود و نه درصدیها، پولدار ترشدن هر ساله ثروتمندان و فقیرتر شدن بیشتر فقرا، از این واقعیت سرچشمه میگیرد. دولتها نیز در این میان، بر خلاف ادعایشان، بیطرف و پاسدار “منافع ملت” نیستند بلکه حافظ قدرت و ثروت طبقه سرمایه دار اند.

برای پایان بخشیدن به این وضع تنها یک راه وجود دارد: در هم شکستن نظام سرمایه داری و تحقق سوسیالیسم. این تنها معنی واقعی “اقتصاد برای 99 در صدیها” است.

 

حمید تقوائی

16 ژانویه  17

 

اینرا هم بخوانید

از ماشین بخار تا هوش مصنوعی- سؤال از حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …