در آستانه اول مه، روز جهانی کارگر; کارگران در ایران به حمایت اضطراری نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان نیاز دارند

از  کارزار ما علیه امنیتی کردن مبارزات معلمان، کارگران و مردم معترض در ایران حمایت کنید  

اسماعیل عبدی طی بیانیه ای از بند ٣٥٠ زندان اوین، اعلام کرده است در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان و با خواست خارج کردن اینگونه اتهامات واهی از پرونده اش از روز دهم اردیبهشت ماه (٣٠ آپریل ٢٠١٧) دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

 

اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری، طی بیانیه مشترکی از داخل زندان اوین در سال گذشته در همین هنگام از سال با همین خواستها اعلام اعتصاب غذا کردند و این کارزار حمایت گسترده داخلی و بین المللی را همراه داشت. زیر فشار این کمپین حکومت اسلامی ناگزیر به آزادی موقت آنان و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جعفر عظیم زاده شد. اما بدنبال برگزاری دادگاه تجدید نظر شش سال حکم زندان اسماعیل عبدی تایید شد و او در ١٩ آبان دستگیر و راهی زندان اوین شد. جعفر عظیم زاده نیز علاوه بر رد اعاده دادرسی  پرونده اش  که در آن به شش سال حبس محکوم شده بود، طی پرونده دیگری در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به یازده سال زندان محکوم گردید و در پنجم بهمن ماه به خانه اش یورش بردند تا وی  را دستگیر کنند که وی در منزل نبود.

 

اعتراض اسماعیل عبدی به این تعرضات و تاکیدی دیگر بر کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و تمامی فعالین اجتماعی است.

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای به مناسبت سالگرد بیانیه مشترک عبدی- عظیم زاده، کارگران و معلمان را به مبارزه متحد برای خواستهای مهم آن فراخوانده است.

 

از سویی دیگر ١٧ زندانی سیاسی طی بیانیه ای با اسامی سعید ماسوری، ، بهنام ابراهیم زاده، حسن صادقی، ابراهیم فیروزی، رضا اکبری منفرد، امیر امیرقلی پور، جواد فولاد وند، مهدی فراهی شاندیز، شاهین ذوقی تبار، محمد اکرمی، مهدی امیری، عباس توکلی، علیرضا ناصری، رضا کاهه، امیر حسن وند سیار، اسد محمدی، محسن قندهاری، بر کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات تاکید کرده و سیستم ظالمانه دستگاه قضایی و سرکوب اعتراضات مردم تحت بهانه های امنیتی را مورد اعتراض قرار داده اند.  آنها با خواستهایی چون لغو احکام امنیتی صادر شده زندان برای تمامی زندانیان سیاسی و بسته شدن کامل پرونده های تشکیل شده برای آنان، پایان دادن به تهدید، فشار، پیگرد و دستگیری فعالین اجتماعی بخاطر مبارزاتشان تحت عناوین امنیتی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی”، خاتمه دادن به امنیتی کردن مبارزات مردم، لغو مجازات اعدام، حق تشکل، حق تجمع، حق اعتصاب، آزادی بیان به عنوان حقوق پایه ای خود و بالاخره پایان دادن به محاکمات ناعادلانه که هیچ تطابقی با موازین بین المللی ندارد، به استقبال روز جهانی کارگر میروند و از همگان خواستار حمایت و پشتیبانی از خواستهایشان شده اند.

 

و بالاخره اینکه آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، حقوق زن و علیه اعدام از نونزدهم فروردین در اعتراض به صدور حکم زندان برا ی خواهرانش انسیه و هانیه دائمی، که در واقع به منظور تحت فشار گذاشتن روحی و روانی‌ آتنا به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده ‌اند اعتراض کرده و با خواست لغو احکام صادر شده برای آنان دست به اعتصاب غذا زده است. آتنا دائمی با ٧ سال حکم در بند زنان زندان اوین بسر میبرد. اعتراض آتنا بطور واقعی اعتراض به دستگاه قضایی و سیستم سرکوب آن است و این صدای اعتراض همه مردم است.

هم اکنون وضع جسمی آتنا دائمی خوب نیست. نگرانی ها از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بالاست.

 

در آستانه اول مه، روز جهانی کارگر از سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار داریم که حکومت اسلامی را بخاطر این سرکوبگری ها شدیدا محکوم کنند. حمایت قاطع خود را از خواستهای اسماعیل عبدی، آتنا دائمی و کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات مردم اعلام کنند و با پشتیبانی خود از این کمپین، کارگران و مردم معترض در ایران  را در پیشبرد خواستهای زیر کمک و یاری رسانند:

١- اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده (از چهره های شناخته شده کارگری در زندان رجایی شهر که از سال ٨٩ در حبس به سر میبرد و علیرغم سپری شدن ٥ سال حکمش ، در حکم دیگری به هفت سال و ده ماه دیگر حبس محکوم شده است)، آتنا دائمی، و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

 

٢- پرونده های امنیتی تشکیل شده برای تمامی فعالین کارگری، معلمان معترض و کلیه فعالین اجتماعی از جمله برای جعفر عظیم زاده (١٧ سال حکم) محمود صالحی (٩ سال حکم)، شاپور احسانی راد(١١ سال حکم)، عثمان اسماعیلی (١ سال حکم)، محمود بهشتی( ٥ سال حکم)، علی اکبر باغانی (١٠ سال تبعید به شهر زابل)، ابراهیم مددی(٥ سال حکم)، رضا شهابی و داود رضوی (٥ سال حکم) و … باید مسدود و احکام زندان صادر شده برای آنان باید فورا لغو شود.

 

٣-حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع ، آزادی بیان، حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و… همه و همه از جمله آزادیهای سیاسی پایه ای در هر جامعه و حق مسلم تمامی مردم است.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Free Them Now

Shahla.daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

٢٣ آپریل ٢٠١٧- ٣ اردیبهشت ٩٦

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …