در دهها دانشگاه کشور از روز چهارشنبه ششم مهر دانشجویان دست به اعتصاب و تجمع زده اند. فیلمهایی از این تجمعات. لیست

در دهها دانشگاه کشور از روز چهارشنبه ششم مهر دانشجویان دست به اعتصاب و تجمع زده اند. فیلمهایی از این تجمعات

در شهرهای ارومیه و شیراز. فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkki

ارومیه

شیراز چهارشنبه 6 مهر

لیست دانشگاههایی که تا به امروز به اعتصابات پیوسته اند

دانشگاه علامه تهران
دانشگاه خوارزمی کرج
دانشگاه نوشیروانی بابل
دانشگاه پلی‌تکنیک تهران
دانشگاه صنعتی شریف تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشگاه بهشتی تهران
دانشجویان دانشکده پرستاری مهاباد
دانشگاه اصفهان
دانشگاه علم و صنعت تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه تربیت مدرس ایران
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشگاه بین المللی قزوین
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه گیلان
دانشگاه تبریز
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه علامه
دانشگاه سوره
دانشگاه هنز
دانشگاه خواجه نصیر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علوم توانبخشی
دانشگاه چمران اهواز
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه سهند
دانشگاه نوشیروانی بابل
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه کردستان
دانشکده فنی فومن
دانشکده فنی انقلاب اسلامی و دانشکده فنی حرفه‌ای پسران انقلاب تهران
دانشگاه آزاد لاهیجان و دانشگاه یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی همدان و موسسه آموزش عالی آپادانا
دانشکده جندی شاپور دزفول.
موسسه آموزش عالی زند شیراز
دانشکده علوم پزشکی اردبیل، دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشکده علوم پزشکی آبادان
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
دانشکده علوم پزشکی سمنان
دانشگاه‎های کردستان
دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به
دانشکده علوم توانبخشی تهران
دانشکده فنی حرفه‌ای امیرکبیر اراک

اینرا هم بخوانید

تشکیل پرونده جدید علیه مریم اکبری منفرد برای توقیف اموال وی

وکیل مریم اکبری منفرد، زندانی از تشکیل پرونده جدید علیه موکل خود با درخواست ستاد …