دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند که تعداد آنها در چهار شهر زاهدان، خاش،میرجاوه و چابهار تا بامداد دوشنبه ۱۰ مهر۲۱۶ نفر تخمین زده میشود که ۳۲ نفر از آنها کودکانی با سن ۱۳ تا ۱۸ سال هستند. قبل از این نیز شماری از فعالین معترض این شهر و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان دستگیر شدند و در زندان بسر میبرند. دستگیر شدگان جمعه خونین، دستگیرشدگان انقلاب زن زندگی آزادی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان، علیرغم همه سرکوبگریهای حکومت و قشون کشی هایش به استان سیستان و بلوچستان و نظامی کردن فضای زاهدان و دیگر شهرهای این استان، در روز هفتم مهر ماه انبوهی از جمعیت مردم معترض در شهر زاهدان به خیابان آمدند و در شهرهای مختلف این استان تجمعات اعتراضی مردمی برپا شد و در هشتم مهر ماه در این استان اعتصاب عمومی کامل برقرار شد.

این جنب و جوش و تحرک گسترده، شکست دیگری برای حکومت اسلامی و سرکوبگریهایش بود. سالگرد جمعه خونین زاهدان بیش از پیش عزم مردم برای مقابله با حکومت اسلامی در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان را به نمایش گذاشت. سالگرد جمعه خونین زاهدان در عین حال همبستگی و اتحاد سراسری مردم در شهرهای مختلف دیگر استانها برای سرنگونی جمهوری اسلامی را به وضوح بازتاب داد. این را در شعارنویسی های گسترده و فراوان بر در و دیوار تمام شهرهاُ، در بیانیه های اعتراضی مردمی و فراخوانهایی که از سوی شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی و نهاد دادخواهان داده شده بود و در اکت های اعتراضی در دانشگاهها بصورت پرفورمنس های نمایشی و گرامیداشت خدانور لجه ای این چهره شاخص جانباختگان زاهدان به روشنی دیدیم.

این چنین بود که سالگرد جمعه خونین بعد از گرامیداشت سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی که پیشروی مهمی برای انقلاب بود، گام دیگری انقلاب را به پیش برد. جمهوری اسلامی که خود را بازنده این جنگ می بیند با ابزار سرکوب و دستگیری میکوشد شعله اعتراضات در زاهدان این استان سراپا اعتراض را بخواباند. حتی سعی کرد با طرح پرداخت دیه، در صف دادخواهان تفرقه ایجاد کند. اما مردم با دو روز گرامیداشت یاد جانباختگان جمعه خونین جواب دندان شکنی به این حکومت منفور دادند. دادخواهان محکم و استوار ایستادند و مادر‌ خدانور لجه ای با انتشار کلیپی با صلابت تمام گفت:”ما دیه نمیخواهیم ما پاسخ خون‌شهیدان را میخواهیم”. او مادران دیگر دادخواه را مورد خطاب قرار داد و گفت دیه نخواهید حقتان را بخواهید و آنها را به د ادخواهی فراخواند.

برای عقب زدن این کانون داغ انقلاب است که حکومت دست به این دستگیریها زده است. با همبستگی سراسری باید فشار آورد تا دستگیرشدگان جمعه خونین همگی بدون قید و شرط آزاد شوند. با قدرت انقلاب میتوانیم در زندانها را بگشاییم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ مهر ۱۴۰۲، ۳ اکتبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …