دفترچه‌های درمانی بیش از 5 هزارکارگر هفت‌تپه تمدید نمی‌شود

فردین خسروی رئیس اداره تامین اجتماعی هفت‌تپه  گفته است:دفترچه‌های خدمات درمانی کارگران هفت‌تپه به علت عدم‌ پرداخت حق بیمه از سوی شرکت کشت‌ و‌ صنعت نیشکر هفت‌تپه تمدید نمی‌شود. هنوز فهرست بیمه ماه آذر، دی و بهمن کارگران شرکت کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه از سوی این شرکت به تامین اجتماعی ارسال نشده است.طبق ضوابط و مقررات در صورت عدم ارسال فهرست بیمه امکان تایید دفترچه‌های بیمه کارگران وجود ندارد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اواخر سال گذشته در حالی به بخش خصوصی واگذار شد که مشکلاتی همچون حقوق معوقه، مشکلات بیمه، مشکلات تولیدی و صنعتی در این شرکت تبدیل به یک بحران کارگری و تولیدی شده بود.در این شرکت  حدود 5 هزار و600 کارگر مشغول به کار هستند.ایلنا

اینرا هم بخوانید

چهار زندانی سیاسی به اتهام دست داشتن در آتش‌سوزی زندان اوین،مجموعا ۳۳ سال زندان محکوم شدند

در پی برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان آتش‌سوزی زندان اوین در مهر ماه …