”طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خامنه ای” در خوزستان تشدید کننده بحران زیست – محیطی و عامل گسترش خشکسالی و افزایش ریزگردهاست

 

دولت”طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خامنه ای” در خوزستان که خود یکی از عوامل مهم گسترش خشکسالی و افزایش ریزگردها می باشد، را پیش می برد!

روحانی: ادامه اجرای “طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خامنه ای”در خوزستان. چیت‌چیان وزیر نیرو : تمام نیازهای اجرای “طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری” دراستان خوزستان تامین شده است. با اجرای طرح خامنه ای ، بویژه با به اجرا گذاشتن پرورژه های انتقال آب کارون و کرخه به اراضی دشتهای پائین  به بهانه احیای کشاورزی، هزاران هکتار زمین را بین باندها و دار و دسته های حکومتی گرد آمده در سازمان های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، بویژه سازمان “جهاد نصر” وابسته به سپاه تقسیم کرده و با انتقال آب کارون به زمین های تحت تسلط این باندها، هزاران هکتار از اراضی کشاورزی را در دست گرفته و بخشا انحصار تولیدات کشاورزی را در دست دارند، قرار داده است.طرح خامنه ای را این باندها به پیش می برند.این طرح را خامنه ای در اواخر سال 76 تصویب و برای اجرا به دولتهایش داده بوده .اطلاعات بیشتر در این باره در پائین مطلب برگرفته از ایرنا ضمیمه می باشد.

”طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خامنه ای” ، تخریب محیط زیست، ایجاد خشکسالی های هدایت شده، کوچ مردمان روستاها،فاجعه ای عظیم را بر مردم تحمیل کرده است. در ادامه اجرای این سیاستهای ویرانگر دولتها، روحانی و دولتش هم در همکاری با باندهای سپاه و جهاد ؛ قرارگار عمار و خاتم و…برای اجرایی کردن طح خامنه ای بسیج شده اند. روحانی در این باره گفته است:اجرای عملی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خامنه ای در خوزستان، اجرای “طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری” بزرگترین در منطقه خاورمیانه به حساب می آید تمام تلاش خود را برای انجام آن کار خواهیم گرفت.

محمود حجتی وزیرجهاد کشاورزی دولت روحانی در جریان سفر روحانی به خوزستان در باره اجرای “طرح 550 هزار هکتاری کشاورزی رهبری” گفته است: تاکنون 240 هزار هکتار از این طرح تحویل داده شده و مرحله نخست این طرح در سال 96 به اتمام می رسد و مرحله دوم نیز با تامین اعتبار و انجام توافقات در سال آینده آغاز خواهد شد.

اجرای خواست خامنه ای مهمترین موردی است که روحانی و سایر مقامات حکومت در سفر به خوزستان بر آن تاکید کرده و ملزومات اجرایی آن را فراهم آورده اند. و دارند اجرا هم می کنند. این طرحی که  در دست دارند.

روحانی و چند وزیرش که در هفته های اخیر به دنبال گسترش اعتراضات مردم علیه حکومت ناچار شدند سری به خوزستان بزنند، الان وعده دروغین و نشدنی میدهند. از نهال کاری گرفته تا مالچ پاشی، وعده رفع  مشکل قطعی برق و .. اینها وعده هایی هستند که حکومت سالاهاست داد ه است و هیچ موقع هم اکثرشان عملی نشده اند. در واقع عملی نکرده اند.

طرح هایی که عملی شده اند بیشتر ضد محیط زیست و زمینه ساز بحرانهای گسترده زیستی می باشند، از قبیل  انتقال آب کارون که خود یکی از عوامل تشدید کننده خشکسالی است، ادامه خواهد داشت و تازه در راستای اجرای طرح خامنه ای سرچشمه های رودخانه های کارورن و کرخه را در نظر دارند سد زده و آب را به طرف زمینهای کشاورزی تحت تسلط جهاد سازندگی و سازمان نصر ببرند. چندین تونل ، از جمله کوهرنگ؛ بهشت آباد تونل گلاب را در دست ساخت دارند که بخشا با اعتراضات مردم هم مواجه هستند.اینها بخش هایی از طرح خامنه ای می باشند.

خود این طرح که اساسش انتقال آب کارون به دشتهایی که مورد نظر حکومت است، خود یک دلیل خشکسالی و هجوم ریزدگردها می باشد. همه ارگانها و نهادهای سپاهی و بسیج و دولتی و بیت رهبری ار قبل این پروژه ها سودهای هنگفت به جیب میزنند ،خوزستان را تبدیل به بیانان می کنند و زندگی میلیونها نفر را به نابودی می کشانند.نمونه دیگروزارت نفت تالاب هور العظیم را برای استخراج نفت خشک کرد و دهها پروژه دیگر استخراج گاز و.. را در دستور دارد.

سیاستهای خانمان برانداز و بشدت ضد محیط زیستی دولت ها در جمهوری اسلامی خود یک دلیل مهم بحران زیست- محیطی در خوزستان می باشد.دولت و خامنه ای و همه دم و دستگاههای ذی نفع در پرورژه های خانمان برانداز در خوزستان، از جمله ”طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خامنه ای”   مسئول مستقیم گسترش خشکسالی و تشدید بحران زیست محیطی و آلودگی های شدید می باشند. آلودگی هوای خوزستان، دهها مشکلی که برای مردم بوجود آورده اند برای  حکومت قاتلان و قاچاقچیان اهمیتی ندارد. بدرست مردم خوزستان در اعتراض به همه این سیاستهای ضد مردمی حکومت در هفته های اخیر دست به اعتراض زدند. حکومت از ترس گسترش اعتراضات بعضا وعده هایی داده است. وعده هایی که عمدتا برای ساکت کردن اعتراضات می باشد. جمهوری اسلامی خود بخشی از صورت مسئله مشکل خوزستان و بحران آلودگی و عوارض خطرناک ناشی از آن می باشند. داشتن هوای سالم حق مسلم مردم است. دسترسی به همه امکانات رفاهی و زیستی برای مقابله با عوارض ریزگردها و..حق مردم است و حکومت موظف به تامین آنها می باشد. مردم هم می دانند که حکومت براحتی پای این کار نخواهد آمد. چاره و تنها راه سازمان و مبارزه مردم بر علیه همه این سیاستهای ضد مردمی حکومت می باشد. کاری که تا به حال کرده اند.کل حکومت را بادید زیر ضرب اعتراضات گرفت.

محمد شکوهی

6 اسفند 1395، 23 فوریه 2017

———-

خبر آغاز طرح خامنه ای و موضوع تامین آب آن که ایرنا در سال 94 مخابر کرده است
 معاون جهاد نصر:معاون اجرایی موسسه جهاد نصر، تامین آب طرح کشاورزی م رهبری در خوزستان موسوم به طرح 550 هزار هکتاری را خواستار شد.لینک گزارش

اینرا هم بخوانید

زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین از سال آینده- محمد شکوهی

خبرگزاری حکومتی ایلنا خبر از برنامه‌ریزی دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین داده و نوشته: “آنچه …