دیدار با شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

ساعت ده صبح هفتم  ژوئن برابر با هجدهم خرداد  هیاتی از سوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی  (free them now) که عبارت بودند از شهلا دانشفر سخنگوی این کمپین و بهنام  فاضلی و هاشم فاضلی از اعضای این نهاد در کشور سوئیس، با مسئول بخش خاورمیانه شورای حقوق بشر سازمان ملل انیس عنانی دیدار کردند و اعتراض خود را به مماشات سازمان ملل با حکومت اسلامی اعلام نمودند. در این دیدار شهلا دانشفر در مورد سرکوبگریهای حکومت در قبال کارگران و مردم ایران در ادامه انقلاب زن زندگی آزادی و پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق انسانی و موج  اعدامها با هدف عقب زدن اعتراضات مردمی صحبت کرد. در همین رابطه مجموعه اسنادی شامل نامه های اعتراضی کمپین برای آزادی کارگران زندانی، بیانیه اقدام مشترک هشتاد و چهار نهاد در حمایت از محکومین به اعدام مواد مخدری، و  نیز ترجمه انگلیسی نامه هایی از فعالین و تشکلهای کارگری از ایران  در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار را به مسئول حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. نامه سرگشاده رضا شهابی و داود رضوی از زندان و  نامه جمع هایی از فعالین کارگری، معلمان و فعالین دفاع از حقوق کودک در همین رابطه و نیز نامه هشت تشکل کارگری و اجتماعی در سال گذشته به سازمان جهانی کار با خواست اخراج جمهوری اسلامی از این سازمان از جمله نامه های ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. در همین راستا بهنام فاضلی بطور مبسوط تری توضیحاتی در مورد اقدام مشترک هشتاد و چهار نهاد در حمایت از محکومین به اعدام مواد مخدری ها داد و  اعتراض ما را به همکاری سازمان ملل با جمهوری اسلامی  تحت عنوان کنترل توزیع مواد مخدر اعلام داشت. همچنین هاشم فاضلی در مورد کارزار جهانی  نه به اعدام در ایران صحبت کرد . شهلا دانشفر با اشاره به گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل که جنایات جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت خوانده است و نیز موج اعدامهایی که حکومت اسلامی به راه انداخته است بر بایکوت جهانی رژیم اسلامی و اخراج آن از تمام نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی کار تاکید کرد.

بدنبال این سخنان انیس عنانی با تشکر از این دیدار و گفتن اینکه آنها بخوبی از این موضوعات با خبرند و دنبال میکنند  و  هم اکنون فوکوس آنها بر روی اعدام ها در ایران است، اعلام داشت که تلاش میکنند که  نکات مورد بحث در این نشست را در گزارش ماه ژوئیه و اکتبر خود بازتاب دهند.  در پاسخ به این سخنان شهلا دانشفر گفت که ما میدانیم شما مطلعید. میدانیم که سازمان جهانی کار نیز از این موضوعات با خبر است و همینطور سازمان ملل، بنابراین بسیار شرم آور است که رژیم جمهوری اسلامی، این حکومت آپارتاید جنسی، حکومت اعدام و کودک کش و ضد کارگر و ضد بشر در سازمان جهانی کار همچنان عضو است و هم اکنون هیات آن در این اجلاس شرکت دارد. ما تاکید کردیم که می بینید که مردم در برابر جنایات حکومت ایستاده اند و در اعتراضات هر روزه خود ادامه انقلاب را فریاد میزنند. بنابراین با قدرت مبارزات مردم ما کارزار خود برای بایکوت جمهوری اسلامی و بیرون انداختن آن از سازمان جهانی کار را دنبال میکنیم.  تجربیات تاریخی ای چون اخراج نمایندگان حکومت فاشیست هیتلری در سال ۱۹۳۰ و نیز بایکوت جهانی حکومت آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی نیز ممکن بودن آنرا نشان میدهد. انیس عنانی از ملاقات ما با این نهاد تشکر کرد و گفت که جواب رسمی ای در این مورد نمیتواند بدهد اما شخصا متوجه نکات مورد بحث ما هست و به سهم خود تلاش خواهد کرد که بازتاب دهنده آن باشد.  بدنبال این دیدار ما نسخه هایی از نامه های ارائه شده در پوشه ای که همراه داشتیم را به سازمان جهانی کار و  سازمان ملل نیز تحویل دادیم. 

فری دم ناو، کمپین برای آزادی کارگران زندانی کارزار اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و بایکوت جهانی این حکومت جنایتکار و ضد انسانی را تا موفقیت کامل دنبال میکند. تا هم اکنون شمار زیادی از اتحادیه های کارگری از این سیاست حمایت و همراهی خود را ابراز کرده اند.

کمپین برای ‌آزادی کارگران زندانی (free them now)

۸ ژوئن ۲۰۲۴ – ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

اینرا هم بخوانید

قیمت دلار در بازار آزاد به ۶۱ هزار تومان رسید. دلار درصرافی های دولتی بالای ٤٦هزار تومان شد

رسانه های حکومتی روز دوشنبه ٤ تیرماه گزارش دادند قیمت دلار در بازار آزاد به …