راهپیمایی بازنشستگان از مقابل مجلس به سمت سازمان برنامه

شعارهای راهپیمایی کنندگان:خط فقر ده میلیون حقوق ما سه میلیون.حقوق های نجومی فلاکت عمومی،شریعتمداری حیا کن وزارت و رها کن،هم سان سازی کجا بود دروغ تزویر ریا بود

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد،سالاری استعفا استعفا،نوبخت بیا پایین بدبخت بیا پایین

اینرا هم بخوانید

جنایت دیگری از جمهوری اسلامی؛ این بار در کرمان- خاطره محرم­نژاداصل

در 13 دی ماه زمان برگزاری مراسم سالگرد سردار مرگ، قاسم سلیمانی باز هم جنایت …