روایت توماج از ضرب و جرح و تهدید

اینرا هم بخوانید

تولد تأثیرگذارترین انسان تاریخ

امروز، ۵ ماه مه، روز تولد کارل مارکس در سال ۱۸۱۸ است. حیف است این …