زنده‌باد دایه مینا– اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۶۷۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

دایه مینا، مادر شهریار محمدی، از جان‌باختگان انقلاب زن زندگی آزادی، همراه با سه مادر دادخواه در بوکان به مناسبت ۸ مارس دور هم جمع شدند و به دنبال صحبت کوتاه دایه مینا، روسری‌های تحمیلی و لعنتی را از سر برداشتند. دایه مینا گفت: “همیشه در حق زنان ظلم شده است. هیچ‌وقت زن و مرد برابری نداشته‌اند. بچه‌هایمان را هم برای دفاع از حقوق زنان به قتل رسانده‌اند.”

این یکی از باشکوه‌ترین صحنه‌های روز جهانی زن در ایران بود. امسال هشت مارس در ایران بسیار ویژه بود. پیام‌های بسیار زیاد، تجمعات متعدد در شهر و کوه و دشت، تجمع بر مزار جان‌باختگان عزیز به مناسبت هشت مارس، سخنرانی‌ها و انواع و اقسام ابتکارات دیگر، پیام‌های زنان زندانی، سخنرانی‌ها و پیام‌های جمع کثیری از فعالین زن از ایران و از خارج کشور در کانال جدید، تجمعات پرشور در شهرهای مختلف جهان. این ادامه انقلاب زن زندگی آزادی بود. همه اینها نشانه آشکاری از تغییراتی عمیق در آگاهی، روحیه و در مغز استخوان این جامعه است که استوار و قدم‌به‌قدم جلو میاید و سنت‌های رادیکال خود را نه‌تنها در مقابل حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی بلکه در تقابل با سنت‌های عقب‌مانده مذهبی و ناسیونالیستی به جلوصحنه میاورد. حتی گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب زنان در ایران نیز روز هشت مارس منتشر می‌شود. به نظر می‌رسد زنان و مردم ایران دارند هشت مارس را در سطح جهان نیز احیا می‌کنند.

در کنار همه این اقدامات پرشور اقدام جمعی مادران جان‌باخته در کردستان مرا به‌ویژه به وجد آورد. دایه مینای گرامی، دایه‌های عزیز دیگر که سرفرازانه روز هشت مارس دور هم جمع شدید و این طوق لعنتی را از سر برداشتید، اقدام شما بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بسیار زیاد. از صمیم قلب به شما درود می‌فرستم. شما درس شجاعت به فرزندان عزیزتان داده‌اید و امروز پرچم رهایی زن، پرچم رهایی از ستم هزاران ساله بر زنان، پرچم رهایی از قید و بندهای سنتی و پرچم رهایی از شر حکومت نکبت اسلامی را برافراشتید. اقدام شما الگویی برای هزاران زن تحت ستم دیگر خواهد بود و از همین امروز و نه در مراسم سال دیگر، خانه‌به‌خانه و شهر به شهر زنان بسیاری را تکان خواهد داد. تردیدهای بسیاری را خواهد شکست و انبوه دیگری از زنان را به جلوصحنه خواهد آورد.

هشت مارس بر شما و بر همه زنان تحت ستم در کردستان و در سراسر ایران و به‌ویژه بر مادران جان‌باختگان عزیزمان گرامی باد.

اینرا هم بخوانید

از زیربنای الاغ تا بوسه پیامبر- اصغر کریمی

خامنه‌ای روز ۵ اردیبهشت در میان جمعی از جمعیت کرایه‌ای گفت: «بوسه پیامبر بر دستان …