سالروز انقلاب گام بلندی به پیش! حمید تقوائی

مندرج در ژورنال شماره ۵۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

سالروز انقلاب گام بلندی به پیش بود. یک گام بزرگ به پیش برای انقلاب و برای حزب. به گزارش کانال جدید که لحظات اعتراضات را پوشش میداد در بیش از ٢٢ شهر مردم به خیابانها آمدند، اعتصاب تقریبا تمامی شهرهای کردستان و چندین شهر دیگر را در بر گرفت، زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند، و شعاردهی های شبانه که از ٢٤ شهریور شروع شد در روز سالگرد انقلاب به اوج خود رسید و تا امروز همچنان ادامه دارد.

این همه علیرغم بازداشت ها و بگیر و ببندها و تهدیدها و سرازیر شدن همه نیروهای مزدور حکومتی به خیابانها صورت گرفت. حکومت در ترس از اعتراضات و برای بی خطر از سر گذراندن سالروز انقلاب به دور خود حصار کشید. تلاش کردند فرمانداریها و دیگر مراکز دولتی را با نرده های آهنی از یورش مردم مصون نگهدارند و در برخی شهرها حکومت نظامی اعلام نشده بر قرار کردند. ولی فریاد مرگ بر خامنه ای و مرگ بر این حکومت بچه کُش همه دیوارها و حصارهای حکومتی را یک بار دیگر به لرزه درآورد.

در خارج کشور نیز در ده ها شهر تظاهرات وسیعی شکل گرفت و ده ها هزار نفر، از جمله بیش از ٤٠ هزار نفر در تورنتو، علیه جمهوری اسلامی و در بزرگداشت یاد مهسا به خیابانها آمدند. در سالگرد انقلاب همه جهانیان، حتی مقامات حکومتی در کشورهای غربی، باری دیگر انقلاب مهسا را گرامی داشتند و جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

برآمد سالروز انقلاب خودبخودی صورت نگرفت. ده ها تشکل، از نهادها و کمیته های کارگری در نفت و هفت تپه تا تشکلهای دادخواهان و بازنشستگان و زنان و رنگین کمانی ها، تا نهاد انقلاب زنانه، جوانان و دانشجویان و شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی و ده ها نهاد دیگر، با فراخوانها و بیانیه ها شان، با رجوع و تاکید مجدد بر منشور ١٢ ماده ای ٢٠ تشکل و بیانیه مطالبات پیشرو زنان به عنوان “اسناد انقلاب”، و با سازماندهی و تدارک عملی به استقبال این روز رفتند. فراخوانها و بیانیه ها و رهنمودهائی که از هفته ها قبل از کانال جدید منتشر میشد و مردم را به تسخیر خیابانها و متوقف کردن همه چرخها فرا میخواند.

انقلاب در یکسالگی خود بسیار سازمانیافته تر و آگاه تر و متحدتر از گذشته سر بلند کرد. این آغاز قدرتمند موج دوم انقلاب است. انقلابی که میرود رژیم رو به سقوط جمهوری اسلامی را در هم بکوبد.

سردبیر این شماره: کیوان جاوید

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

اینرا هم بخوانید

احضار۱۰ زن بهائی در اصفهان برای آخرین دفاع

براساس اخبار و گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی دادگاه رژیم در اصفهان ۱۰ زن …