سخنی با برخی از دوستان در مورد اتحاد و هماهنگی در آکسیون ها و اعتراضات علیه رژیم- بابک یزدی

دوستی در یکی از این پیج های مطرح شهر خطاب به ما نوشته:

چرا چند برنامه در سطح شهر هست و چرا همه با هم متحد نمی شوید.

من پاسخ به ایشان را اینجا علنی و خطاب به عموم می گذارم تا شبهه ای نماند.

دوست گرامی

در پاسخ به شما باید گفت ما بیشترین تلاش خودمان را برای اینکه اگر برنامه ای عمومی و سراسری در سطح شهر هست مانند فراخوان خانواده های پرواز و حامد اسماعیلیون عزیز ما هم با آنها هماهنگ کنیم و صدای اتحاد مخالفین رژیم را پژواک دهیم. و دیدید که اطلاعیه ما هم نیم ساعت پس از اطلاعیه آنها و در حمایت از آنها بود.

ولی در این روزها تقریبا ما از تنهایی در آمده ایم. چون در سالهای گذشته فقط ما و یکی دو جریان دیگر بودیم که علیه رژیم اعتراض می کردیم. ولی اینروز ها خوشبختانه هر روز و هر هفته مرتب برنامه های مختلف هست علیه رژیم و جای خوشبختی هم هست. انقلاب در پیش رو داریم و جشن ماست و ما از تک تک آنها تشکر هم میکنیم.

دانشجویان دانشگاه از طرفی برنامه می گذارند. جریانات و احزاب مختلف از طرفی برنامه می گذارند. دادخواهان مختلف از طرف دیگر برنامه می گذارند. و ما هم که در 40 سال گذشته صدها بار در خیابان علیه رژیم بوده ایم توان شرکت در همه ی آنها و یا هماهنگی با همه را نداریم.

از طرفی ما بدین باوریم که اتحاد مخفی کردن و سانسور عقاید نیست. به ویژه اینکه به ویژه در جهان آزاد و آینده ایران آزاد احزاب سیاسی تنها ابزار دخالت در سیاست هستند و نیاید خود را سانسور کنند.

هر کس هم باید آزاد باشد که در هر کجا و در هر مکانی و به هر شکلی که تمایل دارد مخالفت خودش را با رژیم اسلامی بیان دارد.

ما بیش از 40 سال هست که سرنگونی طلب و مخالف رژیم هستیم و شفاف و علنی حرفمان را به مردم زده و سیاست مان را بیان کرده ایم. و زمانی که خیلی از دوستانی که تازه سرنگونی طلب شده اند و قبلا دو خردادی، موسوی چی، توده ای، اکثریتی، و به شکلی طرفدار بخشی از رژیم بودند، ما از سرنگونی کامل رژیم حرف می زدیم. و آنها به ما خرده می گرفتند که شما تند می روید و زمانش نیست و …

ما در همین کانادا با سالها تلاش توانستیم دادگاه های شریعه را در انتاریوی کانادا تعطیل کنیم.

ما در سرمای 30 درجه زیر صفر سفیر رژیم را از هتل شرایتون فراری دادیم. و 14 نفر هم دستگیری دادیم.

ما صد ها بار در 30 سال گذشته از 5 نفر تا 50 نفر تا 500 نفر و تا 5000 نفر در اکثر آکسیون ها و تظاهرات مخالف رژیم حضور داشته و یا خودمان سازمان دادیم و یا یا در کنار بیشتر سازمان دهندگان بودیم. دو هفته قبل هم که 50 هزار نفر در تورنتو رکورد جهانی خارج کشور علیه رژیم را زدند، بیشترین تلاش خود را در هماهنگی و همگامی با خانواده های پرواز و شخص حامد اسماعیلیون داشتیم.

ما همیشه و در 30 سال گذشته در خیابان و علیه رژیم بوده ایم.

الان هم بدین باوریم که باید اتحاد همه ی مخالفین رژیم را در حدی که می شود حفظ کرد. ولی در شنبه گذشته 5 تا برنامه در سطح شهر بود. و فردا هم در حد دانش من 4 برنامه در سطح شهر هست. کسی را نمی توان و نباید مجبور کرد به شکل ما و یا شما اعتراض کند. آزادی بیان و عقیده یعنی آزادی اکسپرشن، آزادی احزاب، آزادی بدون قیدو شرط عقیده، بیان، تحزب ، تشکل و اعتراض.

ما 4 هفته هست که در سطح شهر شنبه های اعتراضی را اعلام کرده ایم. در مل لستمن و یا پلازای ایرانیان. هفته گذشته با اینکه ما اول در مل لستمن فراخوان را داده بودیم و اجازه پلیس را هم ما داشتیم بیشترین تلاشمان را کردیم تا با دوستان دیگر هماهنگ کنیم. ولی متاسفانه در پایان دوستان رعایت نکردند با اینکه ما در حد توانمان سعی کردیم علیه کسی شعار ندهیم. حزبی سازمانی شعار ندهیم. ایدئولوژیک برخورد نکنیم و… ولی دوستان چنین نکردند و شعارهای بی ربط به مبارزه مردم ایران دادند. ولی ما باز هم بدون درگیری و بحث و جدل و … تمام کردیم چون باور داشتیم هر گونه اختلاف و بحث و جدل عمومی به نفع رژیم خواهد بود.

ما برای آینده به دنبال دیکتاتور و دیکتاتوری دیگری نیستیم. چه از نوع گذشته و چه از نوع فعلی. ما هیچ نوع زندان و شکنجه و اعدامی را به خاطر عقیده بر نمی تابیم. چه از نوع شاه و چه از نوع خمینی و چه از نوع استالین. ولی بدین باوریم که در خیابان، به ویژه در خارج کشور، شعار ها و نوک تیز حمله باید تنها علیه رژیم اسلامی باشد و هر نوع حمله، شعار و تبلیغ در خیابان علیه دیگر جریانات اپوزیسیون رژیم به نفع رژیم اسلامی خواهد بود. همانطور که در داخل در ایران در اعتراضات کسی نظر و ایدئولوژی افراد را نمی پرسد و نباید بپرسد ما هم در خابج همین کار را می کنیم. به همین دلیل بیشترین سعی مان این هست که با افراد و جریاناتی که در این مورد با ما هم نظر هستند هماهنگی بیشتری داشته باشیم.

شما هم برای شناخت بیشتر ما می توانید تحقیق و مطالعه کنید. ما را اکثر مخالفین و سیاسیون قدیم و جدید چه فردی و چه حزبی سازمانی و چه تشکیلاتی در سطح شهر می شناسند. ما تازه سیاسی نشده ایم عزیز جان. اطلاع بیشتری هم خواستید برعکس خیلی از فراخوان ها و نام های تازه سبز شده، نام جریان و تلفن ما زیر فراخوان مان هست و می توانید زنگ بزنید و بیشتر مطلع شوید

به امید سرنگونی رژیم اسلامی و پیروزی انقلاب نوین مردم.

شاد و سربلند باشید

بابک یزدی

15 اکتبر 2022

اینرا هم بخوانید

تأمین اقتصادی برای مردم باعث ظهور یزید می گردد! مهران محبی

تیتر انتخاب شده این نوشته نقل به مضمون صحبت اخیر علم الهدا از مؤسسین دانشگاه …