سیل: از هور العظیم تا حشد الشعبی 

صدمات ناشی از سیل در خوزستان و لرستان به شمارش نمی آید. حتی تقسیم بندی خسارات به بخشهای مختلف مانند کشاورزی، مسکونی، تجاری…… باز ما را به ارقام بزرگ میرساند. دهها روستای بزرگ و گوچک از روی نقشه محو شده اند و چیزی از انها باقی نمانده الا مردمی آواره که هیچ سرپناهی ندارند. 


رژیم اسلامی از روزهای الو سیل با اعتزام سپاه و نیروی انتظامی در صدد سرکوب هر گونه اعتراض و جلوگیری از تشکیل هر گونه تشکل مردمی برای کمک به مردم سیلزده بود. در مناطق مختلف اخبار درگیری مردم با نیروهای سرکوب گزارش شده است. فضا بگونه ای است که کمتر کاربدستی جرئت دارد در میان مردم ظاهر شود. فیلمهای منتشره از مناظق سیلزده، طومار بزرگی از کیفرخواست مردم بر علیه رژیم اسلامی است که نشان میدهد چه اتشفشانی از اعتراض و مطالبه عنقریب فعال خواهد شد. دست بنقد فشار اعتراض مردم موجب گردید تا رژیم اسلامی آب را بر روی تالاب هوراعظیم باز کند،؛ تالابی که توسط وزات نفت و یک شرکت تابعه سپاه برای اکتشافات نفتی خشک گردید و به فاجعه هجوم ریزگردها به شهرهای خوزستان انجامید. ویژگی برجسته این روزهای سیل در خوزستان همبستگی و ایستادن مردم در مقابل نیروهای سرکوب بود و از جانب رژیم اسلامی بمانند سیاست ثابت دو دهه اخیر خود در خوزستان، یعنی تلاش برای ایجاد تفرقه میان مردم عرب زبان این منطقه با مابقی شهروندان این استان بوده است که خوشبختانه موفق نشدند. روشن است که بمحض فروکش کردن سیل در شهرهای خوزستان، مارش اعتراضی برای احقاق مطالبات مردم با صدای بلندتر در جامعه طنین افکن خواهد شد. مکان خوزستان در اقتصاد رژیم اسلامی کاملا روشن است. نفت، پتروشیمی، فولاد، کارگر نفت، کارگر پتروشیمی و فولاد، اینها جمهوری اسلامی را نگران کرده است در جاییکه در دل همین سیل اوباشان اسلامی شمه ایی از اعتراضات متحدانه مردم را دیدند.
حشد اشعبی را آوردند


در کنار اخبار لحظه ایی سیل در خوزستان و لرستان، خبر ورود ادمکشان اسلامی حشد الشعبی به این دو استان، شانه به شانه اخبار سیل در سراسر کشور منتشر شد. عده ایی مزدور مسلح را با ماشینهای شیشه دودی در یک صف طویل یکی دو کیلومتری وارد مملکت کردند ولی حتی یک نفر از کاربدستان رژیم اسلامی جرئت نکرد تا رسما ورود این جنایتکارن را اعلام نماید. روزنامه کیهان به نقل از “مخفی شدگان پشت دیوار” گفته است قاسم سلیمانی اینها را دعوت کرده است. اما کشیدن پای حشد الشعبی به استانهای سیلزده به چه معنا است و چه اهدافی دنبال میشود؟


شاخه هایی از باند جنایتکار حشد الشعبی فی الواقع بخشی از بازوهای خارجی سپاه پاسداران محسوب میشود و انچنان “خارجی” هم بحساب نمی آید. نیرویی که در جنگهای داخلی در عراق و سوریه نقش مهمی بازی کرده است. حشد الشعبی نماد پاکسازیهای مذهبی و قومی است، نماد یک توحش بی مرز است. حشد الشعبی نماد سناریو سیاه و نابودی جوامع است. نماد گورهای دستجمعی در عراق و سوریه است. سپاه پاسداران با ورورد حشد الشعبی میخواهد همین پیام را به جامعه مخابره کند. سپاه پاسداران دارد برای اعتراض مردم شاخ شانه میکشد. بویژه در این روزها که یک همبستگی بزرگ در میان مردم در برابر سیل شکل گرفته است. دستگیری 25 نفر از جوانان در خوزستان بعلت تشکیل تیمهای امدادی، اوج ذلالت اسلامیون حاکم را بنمایش گذاشت. این جوانان نوک کوه یخ یک خود مشارکتی مردمی بود که با کمک مستقیم خود مردم شکل گرفت. فراموش نشود که بالای نود در صد جامعه در زیر خط فقر زندگی میکنند اما حتی این باعث نگردید تا مردم بیاری هم نشتابند. یک ویژگی دیگر زندگی این روزهای مردم، یک “عدم برسمیت شناسی” حاکمیت سیاسی رژیم اسلامی از جانب مردم است. این تصویر برای رژیم اسلامی خوف انگیز است به همین علت دارد اعلام میکند که به روزش برای بقا خود حاضر است نیروهای جنایتکاری مانند حشد الشعبی را بجان مردم بیاندازند. سپاه پاسداران تلاش دارد تا با بگردش در اوردن “نمادهای جنایت و سناریو سیاه” جامعه را مرعوب کند زیرا که خود از اعتراضات در راه مرعوب شده است. بحث در باره استراتژی سپاه در برابر اعتراضات مردم را باید به یک نوشتار دیگر محول کرد ولی باید گفت تنها ضامن شکست و در هم کوبیدن این جنایتکاران اسلامی، وجود یک رهبری سیاسی روشن بین و به روز است که بتواند جامعه را در تند پیچهای خطرناک هدایت کند. 


رژیم اسلامی تلاش دارد تا حشد الشعبی را به ورژن شماره دو حزب الله لبنان تبدیل کند. در روزیکه حشد الشعبی بطرف خوزستان بحرکت در آمد، نخست وزیر عراق اعلام کرد که این نیرو بهتر است خود را منحل کند و “ظرفیتها” و امکانات خود را در ارتش عراق مستیحل کند. ظاهرا پیدایش یک حزب الله دیگر، باندهای سیاسی رقیب در عراق را نگران کرده است. پس از انکه دولت امریکا سپاه پاسداران را بعنوان یک نیروی تروریستی اعلام کرد، امکان اوجگیری کشمکشهای نیابتی مابین این دو قطب تروریستی بیشتر شده است. وجود یک نیروی مسلح طرفدار رژیم اسلامی به نیابت از آدمکشان سپاه قدس، قطعا برای رژیم عراق نگرانی بوجود می آورد. نیروهای پرو غرب در عراق تلاش دارند تا زمین بازی را از رژیم اسلامی پس بگیرند. صرفنظر از رقابت مابین باندها اسلامی و غیر اسلامی در منطقه، باید مردم در ایران را به وجود حشد الشعبی حساس کرد. باید نقش جنایتکارانه این نیرو بعنوان بخشی از سپاه پاسداران در جنایات در عراق و سوریه، نزد جامعه افشا شود. جامعه باید از هم اکنون بفکر تقابلات عملی با نیروهای جنایتکاری مالنند حشد الشعبی باشد. اینها را باید از جامعه جارو کرد.

اینرا هم بخوانید

آزادی زندانیان سیاسی امر عاجل جبهه آزادیخواهی است

پروین محمدی،‌ نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دادگاه انقلاب کرج احضار شده است. …