شرایط آب در ۱۶ استان اضطراری است.۳۳۹ شهر دارای تنش آبی

۳۳۹ شهر کشور دارای تنش آبی هستند که نسبت به پارسال افزایش یافته است.زمستان گرم ایران؛ شرایط آب در ۱۶ استان اضطراری است.هاشم امینی مدیر عامل آبفای کشور گفته است: در حال حاضر ۳۳۹ شهر کشور دارای تنش آبی هستند که نسبت به پارسال افزایش یافته است. شرایط ۲۶ استان زبرنرمال، ۴ استان نرمال و یک استان فرانرمال است. ۴ استان تهران، سیستان و بلوچستان و گلستان و مشهد همانند سال گذشته همچنان شرایط خوبی ندارند.  شرایط تامین آب در ۱۶ استان و ۲۸ شهر کشور به صورت خاص و اضطراری است. برای عبور از تنش آبی در ۱۶ استان به ۱۷.۵ همت اعتبار نیاز داریم.ازاایلنا

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …