شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:فراخوان اعتصاب کارکنان پالایشگاه و پتروشیمی آبادان

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های جانباختگان ساختمان متروپل اعلام داشته و خود را با اعتراضات مردم خشمگین این شهر به بساط مافیایی حاکم که آفرینننده چنین فجایعی است همراه میداند.در واکنش به این فاجعه همکاران ما در پالایشگاه و پتروشیمی آبادان طی بیانیه ای تصویری اعلام کرده اند که در اعتراض به فاجعه متروپل و ابراز همدرددی با خانواده های جانباختگان اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد. در همین راستا امروز بعد از ظهر در شهر تجمعی خواهند داشت و اعتصاب خود را رسما اعلام خواهند کرد. شورای سازماندهی با حمایت از این اقدام همکاران در پتروشیمی و پالایشگاه آبادان و خواستهای اعلام شده در بیانیه اعتراضی آنها همه همکاران در مراکز نفتی را به پیوستن به این اعتصاب و ابراز خشم و نفرت خود به آنچه در آبادان اتفاق افتاده فرا میخواند. از نظر ما مردم، بساط مافیایی سرمایه داری حاکم و حمایتهای حکومتی از افراد چون عبدالباقی مالک ساختمان متروپل، عامل اصلی چنین فجایعی است. مسببین این جنایت آشکار باید محاکمه شوند. کلیپ بیانیه همکاران ما در پالایشگاه و پتروشیمی آبادان را ملاحظه میکنید.

https://t.me/shoranaft/463

اینرا هم بخوانید

تشکیل پرونده جدید علیه مریم اکبری منفرد برای توقیف اموال وی

وکیل مریم اکبری منفرد، زندانی از تشکیل پرونده جدید علیه موکل خود با درخواست ستاد …