شکست های پی در پی فعالیت گشت های ارشاد علیه زنان

فرمانده سپاه در بروجرد، خواستار افزایش فعالیت گشت های ارشاد در بروجرد جهت سرکوب هرچه بیشتر زنان شد. مجيد سوری، ۱۹بهمن در همايشی گفت: ” از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌خواهیم تا در قالب ارشاد محلات در جهت کاهش آمار بدحجابی قدم بردارند.” وی تاكيد كرد كه، “با فعال کردن ارشاد محلات در بروجرد، در ابتدا معضلات اجتماعی در هر محله شناسایی می‌شود و در مرحله بعدی شورا تعیین می‌کند که چه فردی برای تذکر وارد عمل شود.”

در اسفند سال۱۳۵۷ و یک ماه پس از انقلاب اولین جرقه های اعتراضی علیه حجاب اجباری زده شد .یک روز پیش از هشت مارس روز جهانی زن در سر تیتر روزنامه کیهان این متن که زنان باید با حجاب به ادارات بروند منتشر شد. در صفحه اول این روزنامه به نقل از  خمینی نوشه‌شده‌ بود: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» (کیهان ۱۶ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۵ صفحه ۱)

البته  شب قبل از آن نیز شبکه‌ تلویزیون که ریاست آن را صادق قطب‌زاده بر عهده داشت اعلام کرده ‌بود که، “روز هشت مارس یک سنت غربی است و به زودی با نام  روز زن اسلامی اعلام می‌شود.”

این گونه بود که تظاهرات روز جهانی زن به یک تظاهرات عظیم و گسترده برای احقاق حقوق زنان و بر علیه حجاب اجباری بدل شد. گروه‌های مختلف زنان از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا کارمند و فعال سیاسی و اجتماعی در این تظاهرات شرکت کردند. روزنامه کیهان در بخشی از گزارش مفصل خود درباره تظاهرات زنان نوشت: «۱۵هزار زن در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند. غیر از تهران در چندین شهر دیگر از جمله سنندج، اصفهان، ارومیه، کرمانشاه و بندرعباس نیز گزارشاتی از تظاهرات زنان در اعتراض به حجاب اجباری منتشر می‌شد.

طی نزدیک به چهار دهه از حاکمیت اسلامی هر روز شاهد وضع قوانین و فشارهای اجتماعی زیادی علیه زنان هستیم که می کوشند زنان را مجبور به گوشه نشینی کنند اما علیرغم ۳۸سال سلطه سرکوبگرانه و ضد زن نظام اسلامی حاکم بر ایران این رژیم هنوز هم نتوانسته است زنان را مجبور به تمکین کردن و یا پذیرش پوشش اسلامی، انگونه که نظام اسلامی میخواهد وادار کند. زنان همچنان خستکی ناپذیر و با حضور خود در تقابل با این فوانین تا به امروز نشان داده اند که اگاهانه ومصمم بر عظم خویش که آزادی وبرابری در جامعه است استوارند و از پای نخواهند ایستاد. طرح و تدوین هر روزه قوانین ضد زن در تاریخ حکومت اسلامی معنایی جز شکستهای پی درپی فعالیت گشتهای ارشاد علیه زنان نیست.

 

ایسکرا  ٨٧١

 

اینرا هم بخوانید

ایسکرا می پرسد: بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن. عزیزه لطف الهی پاسخ میدهد

ایسکرا: هشت مارس روز جهانی زن در راه است. زنان طی چهار دهه حاکمیت سیاه …