ضرغام اسدی: آخرین اخبار از زندانیان سیاسی شهر سمیرم

همانطور که قبلا اطلاع دادیم چندین شهروند سمیرمی بنامهای فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی در چنگال رژیم اسیر هستند بر اساس اخبار رسیده چهار تن از این شهروندان در سلول انفرادی در اسارت هستند. اتهام این زندانیان سياسی قتل یک مامور جمهوری اسلامی است، زندانیان این اتهام را تکذیب کرده اند.
طبق آخرین اخبار، این زندانیان تحت فشار و کنترل شدید قرار دارند و هر چند روز فقط اجازه بیست دقیقه هواخوری دارند و در بیست و چهار ساعت فقط چند ساعت نور مصنوعی و بقیه ساعات را در تاریکی به سر می برندو هیچ مقامی خود را مسئول وضعیت این زندانیان نمی داند.
بر اساس یک کپی از حکم دادگاه که من دریافت کردم اشاره به یک اسلحه است که رژیم مدعی شده متعلق به یکی از زندانیان سياسی به نام داریوش ساعدی است ولی به هیچ سندی مبنی بر اینکه گلوله از این اسلحه شلیک شده است اشاره نشده و هیچ توضیحی در مورد نوع گلوله هم در حکم نوشته نشده است.
دادستان از فرصت بیست روز مهلت برای اعتراض استفاده کرده و پرونده مورد اعتراض قرار گرفته و در دسترس بازنگری است.
جمهوری اسلامی به سیاست اعدام و آدم کشی ادامه می دهد. زندانیان سیاسی را یاری کنیم و برای آزادی آنها تلاش کنیم
ضرغام اسدی
۲۴ آپریل استهکلم

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …