عزاداری بی بی سی برای رفسنجانی!

عزاداری بی بی سی برای رفسنجانی ادامه دارد ! بی بی سی مهمترین خبر دو روز گذشته اش را به مرگ رفسنجانی اختصاص داده  و رسما عزادار می باشد! این رسانه به اصطلاح “جهان آزاد سرمایه داری” در دفاع از عملکرد و نقش رفسنجانی برای جمهوری اسلامی، گوی سبقت را از رسانه های جمهوری اسلامی، نظیر فارس،ایرنا و ایسنا و دهها سایت وابسته به وزارت اطلاعات حکومت ربوده است.

پخش جانبدارانه مجموعه سخنان باندهای حکومتی، تلاش و تقلا برای کسب وجهه و آبرو برای “اکبرشاه”؛ به بهانه “اعتدال” این جنایتکار و ستون نظام بودنش . و….یک وجه همیشگی سیاست این رسانه در دفاع از  جمهوری اسلامی بوده است. در این دو روز گذشته وقاحت و بی شرمی بی بی سی، روی رسانه های فاشیستی جمهوری اسلامی را سفید کرده است.

شجره نامه و “خدمات رفسنجانی” را برای حکومت بازگو کرده است. مرتب به نقل از باندها و دار و دسته  های دزد و جنایتکار دور وبر باند رفسنجانی”خبر و گزارش” مخابره می کند.مجموعه ای گزارشات تصویری جانی خامنه ای با رفسنجانی و سایر مقامات حکومت را منتشر کرده و مدام در باره این جنایتکار مطلب و گزارش مخابره می کند.

رفسنجانی مرد و زنده نماند تا در دادگاههای مردمی به خاطر بیش از سه دهه جنایت و سازماندهی کشتار و سرکوب مردم ایران و جنایت علیه بشریت، به محاکمه کشانده شود. وی نقش مستقیم در سازماندهی سرکوبها و جنایات جمهوری اسلامی بر علیه مردم ایران داشته است. پرونده جنایات جمهوری اسلامی با مرگ رفسنجانی بسته نخواهد شد.

بی بی سی از یک چنین جنایتکاری عملا دفاع کرده و بدین ترتیب  در کنار جمهوری اسلامی آدمکشان اسلامی  و تمامی تاریخ بیش از سه دهه جنایت بربریت اسلامی قرار میگیرد. تهوع آور و چندش آور. بی بی سی با این سیاست کثیفش نفرت و انزجار مردم ایران را که برای رهایی از شر جمهوری اسلامی ، مبارزه می کنند، متوجه خودش کرده است.پرونده جنایات جمهوری اسلامی با مرگ رفسنجانی بسته نشده و باز می باشد.

مجموعه گزارشات بی بی سی در این مورد، بخشی از اسناد ننگین تاریخ  بی بی سی در دفاع از جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر ثبت شده  و خواهد ماند.نسل های آینده و مردم رها شده ایران از شر نکبت جمهوری اسلامی، این اسناد و دفاع بی شرمانه و وقیحانه بی بی سی از جنایات جمهوری اسلامی را  فراموش نخواهد کرد  و ایران پاسخ درخور خودشان را به بی بی سی خواهند داد.

محمد شکوهی ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵

مجموعه گزاشات و تحلیل ها، عمدتا نظرات سران و مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی در مرگ رفسنجانی را در “صفحه ویژه بی بی سی” برای عزاداری رفسنجانی بخوانید. لینک

http://www.bbc.com/persian/live/institutional-38566473

اینرا هم بخوانید

زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین از سال آینده- محمد شکوهی

خبرگزاری حکومتی ایلنا خبر از برنامه‌ریزی دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین داده و نوشته: “آنچه …