عمق رذالت؛ از آخوند حاکم تا اصلاح طلب رانده شده- یاشار سهندی

آخوندی از قول آخوندی دیگری که در نزد ایشان “مرجعیت” دارد ( مقامشان در نزد خودشان بهمین سان پلشت و کثیف است) نقل کرده که میتوان بهر وسیله ای، حتی کارهای نکرده را به مخالفان ولی فقیه چسباند، چون پیشاپیش ایشان “فاسق”( کسی که از دستور خداوند نافرمانی میکند!) محسوب میشوند و اینکار باعث میشود هیچ حرمتی برایش باقی نماند، “چون حفظ نظام اوجب واجبات است.”خود نکبتش هم اعتراف میکند : “که این خیلی خطرناکه ها!”
احمد زیدآبادی دادش در آمده داریم با دست خودمان گور خودمان را میکنیم و آدرس سر و راست دقیقی از عمق رذالت خودمان میدهیم. داریم خطاب به مردم جهان میگویم: “ای مردم جهان! آگاه باشید که همهٔ اتهام‌هایی که از همان ابتدای انقلاب تاکنون علیه هر منتقد و مخالفی مطرح شده، یکسره تهمت‌های بی‌اساس و پایه‌ای بوده که برای بی‌آبروسازی آنها ضرورت شرعی داشته است!”جناب زیدآبادی باید حتما خاطرشان باشد در دهه 60 هر گاه خبر دستگیری و بازداشت مبارزان سیاسی مخالف حکومت اسلامی منتشر میشد، وقتی اصلاح طلبان امروز در دهه 60 همه کاره بودند، کسانی از جنس ایشان حتما در اطلاعیه ای که منتشر میشد مدرک مهمی که از کشف آن پرده بر میداشتند کشف قرص ضد بارداری بود! و این مدرک شرعی ترین مدرک محسوب میشد برای مثلا بی حرمت کردن افراد بازداشت شده.
احمد زیدآبادی در ادامه بیشتر تایید میکند که درسش در پای منابر آخوندها خوب فرا گرفته وقتی مدعی میشود:”این اما فقط یک سوی ماجراست، سوی دیگر ماجرا هم این است که مخالفان هم در مقابل چنین رویه‌ای دست‌بسته نمی‌نشینند. آنها هم به خود حق می‌دهند که دقیقاً با شما همان کاری را کنند که شما نسبت به آنان روا می‌دارید!”
کار بدستان و نان خوران جمهوری اسلامی معدن لجن هستند. فرقی نمی کند که الان بر سر خوان یغما نشسته باشد یا از سر سفره رانده شده باشند.یک تف آبدار تنها جواب ممکن به این سخنان سخیف و کثیف است.

اینرا هم بخوانید

ایپزود شکست سینمای گلخانه ای در ایران – یاشار سهندی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …