عکس انتخابی از سال ۱۳۸۸. جمهوری اسلامی را همین نسل به درک خواهد فرستاد!

اینرا هم بخوانید

استاندار یزد: توان تامین آبِ کمتر از ۲۴ ساعت را داریم، وضعیت آب شرب بحرانی است