فاجعه افغانستان و دور باطل معماری سیاسی- تحریم اقتصادی

“میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند.” آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل

علت این وضعیت چیست؟ آقای گوترش میگوید:

«مسدود بودن دارایی‌های افغانستان و سرمای شدید زمستان برای مردم این کشور شرایط مرگباری ایجاد کرده است… دولت آمریکا وظیفه مهمی برعهده دارد چون اکثر سامانه‌های بین‌المللی نقل‌ وانتقال پول با دلار کار می‌کنند و حدود هفت میلیارد دلار ارز خارجی افغانستان که مسدود شده است در آمریکاست”.

اما همه میدانند نقش آمریکا در فاجعه ای که افغانستان با آن روبروست بسیار بیشتر از مسدود کردن ارز خارجی آن کشور است. دولت آمریکا با معماری طالبان در اوایل دهه ٨٠ میلادی و با روی کار آوردن مجدد آن در سال گذشته نقش اساسی در ایجاد وضعیت دهشتناک امروز افغانستان داشته است. فاجعه افغانستان تماما دست ساز دولت آمریکاست.

دولت آمریکا و شرکای غربی اش اگر بحال خود رها شوند از سیاست بجلو راندن نیروهای اسلامی به راس دولتها و بعد تلاش برای کنترل آنها با اهرمهای اقتصادی دست بر نخواهند داشت. در رابطه با جمهوری اسلامی نیز عینا همین سناریو اتفاق افتاد.

این دور باطل تنها با نیروی مردم بپاخاسته در ایران و افغانستان و دیگر کشورهای اسلام زده میتواند شکسته بشود. در این میان بایکوت سیاسی و ورزشی و فرهنگی دولتهای اسلامی و حمایت از مبارزات مردم کشورهای اسلامزده میتواند نقش موثری در خلاصی از شر دولتهای نوع طالبان ایفا کند. در رابطه با طالبانهای حاکم بر ایران نیز راه حل همین است.

مندرج در ژورنال شماره ۱۱

اینرا هم بخوانید

سقوط آزاد ریال و سقوط آزاد رژیم – حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۷۰۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …