فراخوان به اعتراض علیه حضور جمھوری اسلامی در گوتنبرگ سوئد برای جمع کردن رای

طبق اطلاعیه ای که سفارت جمهوری اسلامی در سوئد صادر کرده است، قرار است روز جمعه ۱۹ ماه مه  هیئتی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی  برای گذاشتن صندوق رای به شهر گوتنبرگ اعزام شوند. اما مثل همیشه تا زمان صدور این اطلاعیه محل صندوق رای را اعلام نکرده اند ولی نوشته اند از ساعت ۴ تا ۸ شب است.

در سالهای گذشته حضور سفارت چی های جمهوری اسلامی در گوتنبرگ با اعتراض کوبنده مخالفین جمھوری اسلامی روبرو می گردید و این بار هم با اعتراض مردم در شهر گوتنبرگ روبرو خواهند شد.

جمهوری اسلامی به دلیل تحمیل فقر و بی حقوقی مطلق به مردم ایران، به دلیل اعدام های گسترده و تحمیل قانون وحشیانه قصاص، بدلیل زندانی کردن فعالین سیاسی و کارگری و شکنجه و اذیت و آزار دانشجویان، کارگران و زنان و دیگر بخش ھای مردم، نه رهبرش، نه رئیس جمهورش، نه کاندیداهایش ،نه انتخاباتش و کل نظامش مشروعیت ندارد، به همین دلیل نباید در چنین انتخاباتی شرکت کرد.

ما ھمه مخالفین جمھوری اسلامی، همه مردم شریف و آزادیخواه  را فرا می خوانیم تا خود را برای اعتراض علیه حضور جمهوری اسلامی و صندوق انتخاباتش در گوتنبرگ آماده کنند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – گوتنبرگ

۱۷ ماه مه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …