فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

مردم آزاده و مبارز کردستان

بار دیگر جمهوری اسلام دست به جنایت وحشیانه ای زد و مقر و اردوگاه چند حزب اپوزیسیون در کردستان عراق را بمباران کرد، تعدادی را به قتل رساند و تعداد بیشتری را مجروح کرد. این عمل جنایتکارانه باید پاسخ محکمی بگیرد.

اعتصاب قدرتمند و سراسری شما در ۲۸ شهریور پاسخ کوبنده‌ای به قتل مهسا بود. شما نشان دادید که میتوانید در سراسر کردستان دست به اقدام متحد و یکپارچه بزنید. این اعتصاب تاثیر بسزایی در شعله‌ورتر شدن اعتراضات در شهرهای کردستان داشت که با قتل مهسا، و قبل از آن، باجانباختن شیلر شروع شده بود. اعتصاب شما در سطح کشور نیز تحسین مردم را برانگیخت و همبستگی وسیعی را دامن زد.

اکنون نزدیک به دو هفته است خیزشی مهم و شورانگیز در شهرهای کردستان و در سراسر کشور براه افتاده است. دانشجویان نزدیک به پنجاه دانشگاه دست به اعتصاب زده و تجمعات خود را در شهرهای مختلف شروع کرده اند و اعتصاب عمومی سراسری در کشور به گفتمان غالب تبدیل شده است. بی سابقه ترین تظاهرات‌های ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا به جریان افتاده است. همبستگی بین‌المللی با زنان و مردم آزاده ایران که در کشورهای مختلف شروع شده بسرعت در حال اوجگیری است. همه اینها رژیم را درمانده‌تر و مستاصل‌تر کرده، ضربات محکمی بر پیکر فرتوت حکومت‌زده و نیروهای سرکوب را بشدت بی روحیه و بی انگیزه کرده است.

جمهوری اسلامی هر چند مستاصلانه اما طبق معمول همیشگی دست به سرکوب زده و دهها نفر را در سراسر کشور از جمله کردستان به قتل رسانده و تعداد زیادی را روانه زندان کرده است.

ما در پاسخ به این جنایات، در پاسخ به بمباران اردوگاه احزاب اپوزیسیون و در اعتراض به جنایات حکومت علیه اعتراضات خیابانی در شهرهای کردستان و در سراسر ایران، و در همبستگی با مبارزات شکوهمندی که در سراسر کشور شروع شده است شما را به اعتصاب عمومی در روز شنبه ۹ مهر فرامیخوانیم. همه شما مردم، کارگران و معلمان، کارکنان ادارات، دانشجویان و دانش‌آموزان و مغازه‌داران را فرامیخوانیم کار را تعطیل کنید ودست به اعتصاب عمومی بزنید و همزمان دست به تجمع بزنید. مردم معترض کردستان، زنان و جوانان را فرامیخوانیم که همزمان با اعتصاب، در سراسر شهرهای کردستان تجمعات اعتراضی را با تمام قدرت گسترش دهید. اعتصاب و تجمعات اعتراضی در کردستان نقش مهمی در اوجگیری اعتراض در سراسر کشور خواهد داشت.

جنایتکاران باید بدانند که مردم کردستان این جنایات را بی‌پاسخ نمیگذارند و پاسخ دندان‌شکنی به مسببین سرکوب و جنایت خواهند داد.

ما مردم آزاده در سراسر کشور را نیز فرامیخوانیم که به هر شکل که میتوانند از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کنندو پرچم اعتصاب عمومی را در سراسر ایران به اهتراز درآورند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ مهر ۱۴۰۱ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲)

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …