فراخوان معلمان به تجمعات سراسری و دومین روز اعتصاب کارگران ایران خودرو در تبریز

اطلاعیه خبری :بار دیگر معلمان برای پنجشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۰ صبح برای پیگیری مطالبات خودبه تجمع سراسری فراخوان داده اند.  این تجمعات در تهران و استان البرز در مقابل مجلس اسلامی و در شهرستانها در مقابل  ادارات آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. این فراخوان از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان انتشار یافته و در بخش پایانی آن به دولت ومجلس هشدار داده شده و چنین آمده است:”شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به دولت و مجلس هشدارمی دهد، چنانچه قانون مدیریت خدمات کشوری، بویژه نظام همسان سازی حقوق بازنشستگان و طرح رتبه بندی شاغلین همانطور که در مُرّ قانون م.خ.ک آمده است، به اجراء درنیاید، در روز پنج شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ بزرگترین تجمع فرهنگیان را در سراسر کشوربه اجرا خواهد گذاشت و در ادامه، اعتراضات به اشکال گوناگون همراه و همگام باسایر جنبشها تا رسیدن به حقوق قانونی خود از پای نخواهد نشست. عواقب هرگونه پیشامد، برعهده ی کسانی است که فرهنگ و فرهنگیان را در طول دهه های گذشته به بازی گرفته اند”.

اعتراض معلمان به حقوقهای زیر خط فقر، تبعیض و نابرابری، دزدی ها و اختلاسها و به امنیتی کردن مبارزاتشان است. افزایش حقوقها به بالای خطر فقر ۱۲ میلیونی، تحصیل رایگان برای همه کودکان و اجرای فوری آن در این ایام بحران کرونایی با در اختیار گذاشتن تلفن هوشمند و اینترنت رایگان به همه دانش اموزان و معلمان، بازگشت پولهای به سرقت رفته به صندوق ذخیره فرهنگیان، درمان رایگان و داشتن حق مسکن، و  آزادی معلمان زندانی و تمامی زندانیان سیاسی از جمله مطالباتی است که بارها در تجمعاتشان بر روی آنها تاکید گذاشته اند. در رابطه با همین مطالبات معلمان تجمعات بسیاری داشته اند که آخرین آن تجمعات بزرگ و با شکوه در بیش از هفتاد شهر در بیستم آبانماه بود. خواستهای معلمان مطالبات همه مردم است و باید با وسیعترین حمایت ها پاسخ بگیرد. تجمع سراسری قبلی معلمان در بیستم آبانماه در ۲۰ آبان ماه در بیش از ۷۰ شهر برگزار شد

– امروز چهارم آذرماه کارگران ایران خودرو در تبریز برای پیگیری مطالبات خود برای دومین روز دست از کار کشیده و تجمع کردند. اعتراض آنان به تعویق پرداخت دستمزدها و سطح نازل حقوقهایشان است. یک مطالبه فوری این کارگران همسان سازی حقوقها وافزایش سطح آنست. تجمع اعتراضی قبلی آنها در ۱۴ آبان برگزار شد. این اعتراضات ادامه دارد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ آذر ۱۴۰۰ ، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

اخبار نفت 2:اعتصاب بیش از سه هزار کارگر پروژه ای نفت در بیش از سی شرکت نفت و گاز

بیش از سه هزار کارگر پروژه ای نفت با دو مطالبه فوری افزایش حقوقها و …