“فرقه_ پهلویهه” و انقلاب “زن، زندگی، آزادی”

حکومت سیاه اسلامی در چنبره انقلابی عمیق و اجتماعی دست‌ و پا میزند و با تمام توان به تمام دستاوردهای تاکنونی انقلاب ما تعرض میکند. توطئه‌گری، پرونده سازی، شکنجه، اعدام و لاف و گزاف و کف‌چرانی تبلیغاتی علیه انقلاب آزادی زن، انقلاب برای زندگی بهتر و رفاه و آسایش و انقلاب برای آزادی عقیده، اندیشه تشکل و حقوق فردی ایست.
اما این جدال در حصار مرزهای ایران محصور نمانده است. در خارج کشور بارها شاهد حملات کثیف “فرقه پهلوی” و همصدا با مزدوران و عمال رژیم علیه انقلاب امروز در جامعه بوده‌ایم. این تهاجم‌ها مملو از تهاجم جنسی، فحاشی و حمله فیزیکی بوده است.
آخرین تعرض ارتجاعی شعبان‌بی‌مخ‌های “فرقه پهلویه” را در میدان ترافالگار لندن و در میتینگهای علیه اعدام شاهد بودیم.
آقای “هالو” شاعر طنز پرداز با استفاده از حقوق اجتماعیش انتقادهایی را متوجه رضا پهلوی بت این فرقه کرده بود و پاسخ انتقاداتش را با هتاکی تعرض جنسی و ضرب و جرح در این روز و در تظاهراتها و میتینگهای علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی گرفت و این تعرض نه اولین و نه آخرین تعرض این اوباش علیه ابتدائی‌ترین حقوق پایه‌ای حتی در جوامع اروپایی و امریکایی است.
این اوباش و لات‌و‌لوتهای فرقه پهلویه را باید ترد و منزوی کرد. آنها را شناسایی کرد و به محاکمه کشید.
از دولتها و نهادهای مسئول در دنیای غرب بخواهیم که به این اوباش خطرناک و لمپن اجازه حضور در اعتراضات را ندهند.
تشکیلات حارج کشور حزب کمونیست کارگری از تمامی نیروها، شخصیتها و مدافعین اولیه آزادی میخواهد که با ترد و ایزوله کردن اوباش صادراتی رژیم و لات‌و‌لوتهای “فرقه پهلویه” بکوشند و در دفاع از انقلاب “زن،زندگی،آزادی” و سالم نگاهداشتن فضای سیاسی در خارج کشور تلاش مشترکمان را به پیش بریم.
۲۳ ماه مه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

نامش “م” عنوان زده شده، ۲۸ مین حرف از حروف الفبا در روزنامه همشهری و در گزارشی با عنوان “مرگی با طعم ناموس!”- سیاوش مدرسی

«پدر و برادرش او را کشان‌کشان می‌بردند، «م» جلوی چشم فرزندانش و همسرش التماس می‌کرده …