سیاوش مدرسی

هشت مارس و تشکیلات خارج کشور حزب- سیاوش مدرسی

یک سوال از سیاوش مدرسی دبیر تشکیلات خارج کشور انترناسیونال: ٨مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلفی گرامی داشته میشود. سوالی که دارم اینست که حزب کمونیست کارگری در خارج کشور در این رابطه چه برنامه هایی دارد؟ آیا امسال ویژگی هایی با توجه به انقلاب زن زندگی آزادی در …

ادامه مطلب

شازده “دمکرات!” و شاه‌پرستان فاشیست! سیاوش مدرسی

میتینگ اول اسفند ۲۰ فوریه مقابل ساختمان اتحادیه اروپا با تعداد بسیار کمی و با مشارکت دارودسته‌های نئوفاشیست هوادار سلطنت شازده رضا پهلوی با سخنرانی‌های پرشور فاشیستی و شاه‌پرستانه عده‌ای و حمله و ضرب و جرح یکی از مخالفین “شاهزاده مقدس” همراه بود. این آکسیون ضد انقلابی بنام انقلاب “زن، …

ادامه مطلب

همدردی کافی نیست! بایکوتشان کنید! سیاوش مدرسی

دولت‌ها را به زور به زیر میکشند و در انقلاب “زن، زندگی، آزادی” مردم در کف خیابان، در کارخانه‌ها و محلات و با صراحت کامل رای بر نابودی جمهوری اسلامی و به زیرکشیدن دارودسته‌های تبهکار و مافیایی حاکم داده‌اند!ما مردم به جهانیان اعلام کرده‌ایم که این اوباش تبهکار نماینده ما …

ادامه مطلب

زن! زندگی! آزادی! سیاوش مدرسی

اگر چه خیزش آبان ۱۳۹۸ به خون کشیده شد اما دستاوردها و مطالبات و پیشروی‌های آن که از اعماق جامعه فوران زده بود مُهرش را بر تاریخ مبارزات مردم ایران از جنبش مشروطه تا به امروز زد!در حقیقت خیزش آبان ۹۸ مطالبات رادیکال کارگری را به پیش صحنه راند و …

ادامه مطلب

یک خدا! یک شاه! یک وطن! در حاشیه مرگ الیزابت دوم- سیاوش مدرسی

دیگر درک اینکه مقدساتی مثل خدا، وطن و شاه بیشتر از آنکه مفاهیمی الهی باشند مفاهیمی کاملاً زمینی و بخاطر مصالحی کاملاً زمینی ساخته و پرداخته شده‌اند، موضوعاتی پیچیده و نیازمند اثبات نیستند! این انسانها و منافع طبقاتیشان است که خدا میسازد، میهن و شاه میسازد تا انسانهای بیشماری در …

ادامه مطلب

از فتوی و تبلیغ جنایت تا ترور فاصله‌ای نیست! سیاوش مدرسی

۴۳ سال است که در داخل و خارج کشور،‌ تمام امکانات مالی، اقتصادی، سیاسی یک مملکت را بکار گرفته‌اند تا بچاپند، سرکوب کنند، سنگسار کنند و جامعه‌ای مدرن و امروزی را زیر عبای سیاه و قرون وسطی‌ای مذهب ساکت و رام و مقید به آیین و قوانین ارتجاعیشان کنند!مذبوحانه بکارشان …

ادامه مطلب

آهای آیت خدا: “خدای امسال همان خدای سال ۶۰” نیست- سیاوش مدرسی

دیروز سید‌علی خامنه‌ای متوهم و متوحش اعلام کرد که: خدای امروز همان خدای خرداد خونین ۱۳۶۰ است و وعده بازگشت خدای کشتار انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را به گله قاضی‌ها، قاضی‌القضاتها و سلاخان اسلامی داد، دلداریشان داد که بکُشید، رحم نکنید خدا، همان خداست، رژیمش همانقدر متزلزل و خودش هم همان …

ادامه مطلب

فروپاشی متروپل یا فروپاشی نظام- سیاوش مدرسی

حادثه!ناکار آمدی!اختلاس!فساد نهادینه شده!و … و هیچکدام فروپاشی متروپل در آبادان را توضیح نمیدهند! تمام این تعابیر ساختن معبر و گریزگاه و تخفبف دادن به مسببّین اصلی جنایت آبادان است.آنها مطلع بودند چه میکنند! درست مثل باندهای مافیایی مواد مخدر و جنایت!آنها میدانستند! به آنها اخطار داده شده بود که …

ادامه مطلب

اوکراین- کشمکش بین مرگ و زندگی

دهشتناک‌ترین جنگها، جنگهای شهری هستند! صحنه‌های بمباران شهرها در اوکراین! صف مادران و کودکان فراری از مرگ! صدای شلیک توپ و تانک و مسلسلها! عربده هواپیماهای جنگی و هلیکوپترها! اجسادخونین لت و پار شده کودک و پیر و جوان، خانه‌های ویران و اضطراب دائمی که قربانی دیگر کدام کودک، کدام …

ادامه مطلب

فاجعه انسانی اشغال اکراین و بی‌دردان خوشبخت

هرگز در زندگی سیاسیم “تحلیلگران” به اصطلاح بیطرف، بی‌مایه، بیکار و ول‌معطل رادوست نداشته‌ام مخصوصا عده‌ای که ترجیح داده‌اند که به ابزارهای اسقاطی بجامانده درجنگ طبقاتی تبدیل شوند. اما در این میان تحلیلگران ظاهراً بیطرف تازه بدوران رسیده‌های ضد کمونیسم کارگری از همه مضحک‌تراند. گویا هیچ راهی برای “تحلیل!” کردن …

ادامه مطلب