مذاکرات ایران و عربستان و تلاش برای”بهبود روابط”. هر دو رژیم از بانیان و حامیان تروریسم اسلامی و دولتی در منطقه هستند!

نورنیوز در تویتی روز شنبه خبر از برگزاری دور پنجم گفت‌وگوها میان نمایندگان رژیمهای ایران و عربستان در بغداد خبر داده و نوشته :”در این دور از گفت‌وگوها دو طرف در مورد از سرگیری روابط و احتمال برگزاری نشست مشترک در سطح وزرای خارجه ابراز امیدواری کردند”.

https://twitter.com/nournews_ir/status/1517734199310143489/photo/1

روزنه:رژیمهای ایران و عربستان از بانیان و حامیان تروریسم اسلامی در منطقه و مسئول تحمیل جنگ و سیاستهای جنگی و ضد مردمی شان بر مردمان منطقه هستند. دو رژیم در یمن جنگ خونینی را به پیش می برند. صدها هزار نفر کشته و میلیونها نفر آوراه شده اند. در سابهای اخیر روابط دو رژیم سرد شده بود. از یک سال گذشته، دوباره با تلاش ها و پادرمیانی باندهای حکومتی عراق و با توافق ضمنی آمریکا، در تلاش برای بهبود روابطشان بر آمده اند. هر دو رژیم مسئول جنگ و ناامنی، حامی دار و دسته های تروریست اسلامی و مسئول مستقم کشتار های بی شمار مردم در منطقه هستند. سران و مقامات بلندپایه هر دو رژیم به جرم ارتکاب جنایات مرتکب شده بر علیه مردم منطقه، باید در دادگاههای مردمی محاکمه شوند.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …