مردم ایران همرزم و همراه شما هستند; پیام حمید تقوائی به مردم آزاده و مبارز عراق

مبارزات و اعتراضات گسترده شما در شرایط دشوار و غیر قابل تحملی که دارو دسته های جنایتکار اسلامی و دولت دست ساز قومی- مذهبیبر جامعه حاکم کرده اند نوید بخش آینده ای روشن و جامعه ای آزاد و انسانی است. آینده ای عاری از باندها و نیروهای قومی- مذهبی-عشیرتی و حامیان منطقه ای و جهانی آنان.

قریب به سه دهه است که هجوم دولت آمریکا و متحدینش و سپس افسارگسیختگی دارو دسته های اسلامی و عشیرتی نشانی از تمدن و مدنیت در عراق بجای نگذاشته است و امروز مبارزات متحد و گسترده شما میرود تا برای همیشه به این  فاجعه سیاسی و اجتماعی  پایان دهد. شما با صدای بلند اعلام کرده اید که خواستار یک حکومت سکولار و یک جامعه مدنی هستید، اعلام کرده اید حاکمیت احزاب ارتجاعی اسلامی و قومی-عشیره ای را نمی پذیرید و اعلام کرده اید رفاه و آزادی و برابری میخواهید.

شما در این مبارزه تنها نیستید. مردم ایران نیز برای تحقق همین خواستها به پا خاسته اند و بیش از شش ماه است با تظاهراتها و تجمعات و اعتصابات خود ارکان رژیم پوسیده جمهوری اسلامی را به لرزه انداخته اند.یک خواست برحق شما جارو کردن جمهوری اسلامی و دار و دسته های مسلح وابسته به او از صحنه سیاسی عراق است و مردم ایران عزم جزم کرده اند حکومت اسلامی را از جامعه ایران جارو کنند. بساط حکومتها و دارو دسته های اسلامی و قومی – عشیره ای نه تنها از ایران و عراق بلکه از کل منطقه باید جمع شود و تنها مبارزات متحد و همبسته ما مردم است که میتواند این امر را متحقق کند.

مردم ایران در کنار شما مردم مبارز عراق و همرزم و همراه شما هستند. از جانب حزب کمونیست کارگری ایران به شما درود میفرستم و اعلام میکنم حزب ما با تمام توان از مبارزات شما حمایت میکند.

با آرزوی پیروزی

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

٣١ ژوئیه ١٨

اینرا هم بخوانید

از ماشین بخار تا هوش مصنوعی- سؤال از حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …