مسكن و انفجارات اجتماعى- جليل جليلى

بررسى حتى آمارهاى منتشر شده از طرف بانک مرکزی و ديگر ارگانهاى رسمى جمهورى اسلامى، اقتصاددانان و كارشناسان مسائل اقتصادى را به اين نتيجه سوق ميدهد كه افزايش قيمت مسكن و اجاره مسكن منجر به وقوع اعتراضات خواهد شد.

بر طبق اين آمار شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است. همچنين میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰، در حدود ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است و بیشتر از ۲۴ میلیون نفر بى مسكن و اجاره نشين در سال گذشته با ۴۶ درصد افزایش اجاره بها مواجه شده‌اند و امسال هم نیز با مشکل گرانی اجاره‌بها مواجه خواهند بود.

بنظر حسين زاغفر، يكى ازهمين اقتصاددانان، ”افزایش اجاره‌بها در کشور به شدت متاثر از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن هم به دلیل وجود مافیاهای مسکن است که بسیاری از نهادهای حكومتى در آن حضور قدرتمندی دارند و منافع مافیاها با افزایش تورم معنا پیدا می‌کند؛ هرچه تورم بالاتر شود، سازندگان مسکن سود بیشتری به دست می‌آورند. اما پیامدهایش رشد نابسامانی‌هاى اجتماعی از قبیل حاشيه نشينى، مهاجرت، كارتن خوابى، سرقت، خفت‌گیری، اعتياد، خودکشی و رشد جرم و جرایم در کشور است. افزایش اجاره مسکن منجر به اعتراض و تنش های اجتماعی خواهد شد و هر آن ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد. آسیب‌ها جدی است و مردم هم از افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها عصیان زده هستند. مسئولان هم سرگرم مسائل شخصی خودشان و چسبیدن به این میز و صندلی‌ها هستند که فراموش کرده‌اند که چه خطر بزرگی در کمین جامعه است. به نظر من هر لحظه‌ای امکان وقوع پدیده‌هایی مانند اعتراضات و ناآرامی‌های غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد.“

بله مردم نه تنها از بى مسكنى و افزايش مدام كرايه مسكن، از بالارفتن مدام قيمتها و از گسترش و عميقتر شدن فقر و محروميتها بلكه همچنين همه نوع تبعيضات و فشارهاى سياسى و اجتماعى، ازحجاب اجبارى و قوانين اسلامى، از اعدامها و قتل هاى حكومتى و كلا از ادامه حيات حكومت جنايتكار و مرتجع اسلامى به تنگ آمده اند. و تنها پيروزى انقلابى كه جريان دارد – انقلاب زن زندگى آزادى – راه را براى پايان دادن به همه اين مشقات باز خواهد كرد.

٢٤ مى ٢٠٢٣

اینرا هم بخوانید

رهبر درمانده تنها مانده! جلیل جلیلی

اظهارات اخير خامنه اى كه تلاشى است براى روحيه دادن به نيروهاى سركوبگرش، بيش از …