جليل جليلى

ستون حكومت ترك خورده! اين است صورت مسئله- جليل جليلى

″من به همراه سه نفر از همکارانم در سالن شماره شش مستقر شدیم که در این سالن چند بانوی بی حجاب هم حضور داشتند و در سالن به رفت و آمد هم می پرداختند. من و همکارانم هیچ تذکری به خانم های بی حجاب ندادیم، ولی بعد از دو ساعت …

ادامه مطلب

ايران بعد از جمهورى اسلامى و تقلاهاى مدافعين سيستم سرمايه دارى- جلیل جلیلی

رفتن جمهورى اسلامى حتمى است. ولى سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق يك انقلاب راه را هموار خواهد كرد براى زيرورو كردن و پايان دادن قطعى خيلى چيزها. برقرارى ديكتاتورى و حكومت آقابالاسر، حكومت طبقات دارا، ادامه حياط جامعه طبقاتى- با شكافهاى عميق طبقاتى و تبعيضات و نابرابرى هايش- اگر غيرممكن …

ادامه مطلب

درد مشترك

در روزها و هفته هاى گذاشته همايش هاى بزرگ مردمى در اصفهان، خوزستان و چهارمحال در جريان بود. آنچه كه اين مردم را به اين تجمعات كشانده است يك درد مشترك است؛ درد محروميت؛ محروميت از آب؛ آب براى خورد، آب براى كشاورزى و آب براى احشام. محروميت از هواى …

ادامه مطلب

بحثى در رابطه با مقوله و مفهوم انقلاب

اخيرا تعدادى از اعضاى حزب كمونيست كارگرى شروع كرده اند به طرح مخالفتهاى خود با حزب و سياستهاى حزب. من هم، مثل خيلى ديگر از اعضاى اين حزب، فرصت و حوصله جواب دادن به همه اين ابراز مخالفتها را، كه عمدتا تحت لوا و پوشش مخالفت با نظرات شخصى حميد …

ادامه مطلب

تمرينات فاشيستى!

در جريان جنگ بين دار ودسته هاى حاكم در جمهورى هاى آذربايجان و ارمنستان بر سر حاكميت بر منطقه قره باغ، ناسيوناليسم ترك توانست با تحريك احساسات مردم تظاهراتهايى را در برخى از شهرها، از جمله در تبريز، اردبيل، خوى، اروميه و مياندوآب براه بياندازد. شايد هر كسى با يك …

ادامه مطلب

اردوغان و رود ارس

او معرف حضورتان هست. اسم كوچك اش رجب طيب و اسم فاميل اش اردوغان است. رجب طيب اردوغان رئيس جمهور فعلى در تركيه است. او به خيلى چيزها مشهور است و اسم او در تاريخ معاصر با خيلى چيزها تداعى ميشود؛ جنگ قره باغ، داعش، كودتا و پارك گزى (پاركى …

ادامه مطلب

پاسخى به ناسيوناليسم ترك

ما، يعنى كميته آذربايجان حزب كمونيست كارگرى ايران، در اطلاعيه اى تحت عنوان ”جنگ ويرانگر و آتش بس خانمانسوزث كه بتاريخ ١٨ نوامبر ٢٠٢٠، برابر با ٢٨ آبان ١٣٩٩ منتشر كرديم ضمن محكوم كردن جنگ بين طبقات حاكم در جمهورى هاى آذربايجان و ارمستان بر سر حاكميت بر منطقه قره …

ادامه مطلب

باز هم بوى گند آمد و باتلاق عيان تر شد!

اخيرا مينا احدى در يک نامه سرگشاده خطاب به مارتين پاتسلت به شرکت اين نماينده پارلمان آلمان در کنفرانس سالانه مجاهدين و اسم بردنش از مريم وجوى بعنوان رئيس جمهور منتخب اعتراض کرده است. مينا احدى در اين نامه سازمان مجاهدين را يک سکت مذهبى عقب مانده و ارتجاعى ناميده …

ادامه مطلب

يک جمعبندى

”چندش آور(۱)‟ اولين نوشته من از اين نوع بود که شماره ۱ داخل پارانتز به اين معنى است که پديده هاى چندش آور ديگرى هم وجود دارند که در فرصتهاى بعدى آنها را هم تحت همين عنوان به نقد خواهم کشيد. ولى اينجا ميخواهم مختصرى در مورد اين نوشته و …

ادامه مطلب

تاريخ بازنويسى ميشود!

بعد از پائين کشيده شدن مجسمه ادوارد کلستوندر روز يکشنبه ۷ جون در شهر بريستول انگليس، بوسيلىه فعالين ضد نژاد پرستى، مقامات محلى تاور هملت لندن اقدام به پائين کشيدن مجسمه رابرت ميليگان، يکى ديگر از تاجران برده، که در مقابل موزه لندن نصب شده بود، کردند.بدنبال اين دو واقعه …

ادامه مطلب