معادلات و معاملات در حاشیه فاجعه کشتار در غزه! سیاوش مدرسی

۱۴ نوامبر ۲۰۲۳

کلیت حکومت نکبت اسلامی در کشمکش “بودن و نبودن” با اکثریت قاطع مردم بپاخاسته ایران و منطقه و در توفان انقلاب #زنزندگیآزادی بر هر دری میکوبد.
تعرض تروریسی حماس به مردم بیگناه اسرائیل و تهاجم وحشیانه دولت نتانیاهو به نوار غزه، با هر انگیزه‌ای که انجام گرفته باشد بهترین یاری به رژیم فاسد، فاشیست و ارتجاعی نتانیاهو در بحران ماندن و سقوط از یکطرف و رژیم گندیده و زیرضرب جمهوری اسلامی در بحران سقوط کامل بود.
هر دو رژیم تلاش کردند و میکنند که بقایشان را به مبارزه با تروریسم حماس و جمهوری اسلامی از یک سو و تروریسم دولتی رژیم نتانیاهو از سوی دیگر گره بزنند! و مردم بجان آمده فلسطین قربانیان بی‌پناه این تبهکاری!
“نعمت جنگ!” و کشتار بی‌وقفه نوزادان و بیگناهترین انسانها و خلق فاجعه‌های تاریخی مثل کشتار در نوار غزه قرار است اکسیر حیات دولتهای فاسد و متزلزل جمهوری اسلامی و دولت نتانیاهو باشد..
قرار است مردم در ایران در سکون و سکوت شاهد تبلیغات پوچ و مسخره و فراخوانهای احمقانه سران رژیم و تعرض همزمانشان به انقلاب #زنزندگیآزادی و ابتدائیترین حق و حقوق انسانی بویژه زنان در داخل کشور باشند! قرار است امت حزب‌الله و پامنبری‌های دلاری حضرت آقا در مجلس و سپاه و منابر و تکایا ذکر خدا گویان “قدم آهسته!” بروند “درجا” پا برزمین بکوبند زیرلب ورد و آیه بخوانند و شادمانه قتل‌عام بازهم بیشتر نوزادان و پیروجوان فلسطینی را پیروزی امت اسلامی و نابودی اسرائیل، در بوق و کرنا کنند!
قرار است با اتکا به “خدای شصت!”و تجربه جنگ “ملیمیهنی” با عراق یاوه‌های الدنگ فاسد و فاشیستی به اسم خمینی را بازسازی کنند و بازهم پروژه کشتار خرداد ۱۳۶۰ و سلاخی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را بعنوان رمز بقا اجرایی کنند! اما تکرار آن تاریخ “دیگر “کمدی” نیست مضحکه‌ای میان تهی و شکستی فضاحت بار است! هیچکس جدیشان نگرفت! نه در داخل و نه در خارج! حتی نه بال دیگرشان که حالا دیگر وبالشان شده و نه مردم ایران! بجز بوق‌های تبلیغاتی رژیم و سید نصرالله و نتانیاهو و ماشین تبلیغاتی و همتاهای تبهکارشان. مردم ایران به راه خود میروند و گرم تعین تکلیف با رژیم کودک‌کش اسلامی هستند! کارگران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، هنرمندان، دانش‌آموزان همه و همه با درایتی بی‌مانند به رژیم بازهم “نه!” میگویند! ما هم جبهه خامنه‌ای و حماس و حزب‌الله و جهاد اسلامی نیستیم! همصدا و هم‌جبهه امثال نتانیاهو و پادوهای وطنیشان نیستیم! نه به جمهوری اسلامی! نه به کشتار در غزه! نه به دولت نتانیاهو! نه به جنگ! زنده باد انقلاب!و نابود باد جمهوری اسلامی! “فقط کف خیابان به دست میاد حقمون!” ، “حقوق نصفه نیمه! سکوت کنی، همینه!” بازهم فراخوان کارگران شرکت نفت از فولادی‌ها از دانشگاه‌ها و مدارس و بازهم بی‌اعتنایی به “هارت‌و‌پورتهای” مذکرها و مونث‌های و ضعیفه‌های حزب اللهی که کمر به قتل #آرمیتا هایمان بسته‌اند! از سوی دیگر جامعه از هم گسیخته و بشدت قطبی اسرائیل را دولت نتانیاهو و اوباش فاشیست و متحدش نتوانستند متحد در سلاخی مذهبیشان بهم بجسبانند! نعمت جنگ نتوانست درازمدت دردی از هزاران درد کشور بدون‌مرز اسرائیل دوا کند! روزی نیست که خبر اعتراض علیه نتانیاهو و دولتش، علیه جنگ بی‌سرانجام و کشتاری که تماماً شبیه یهود‌کشی نازی‌ها در “شب کریستال” و “گتوها” و “آشویستها”است از قلب تل‌آویو بلند نشود! امروز خواست محاکمه و برکناری دولت فاسد و راسیست نتانیاهو از اعماق جامعه اسرائیل از همیشه بلندتر است. امروز جهان شاهد تعرض مردم آزادیخواه و صلح‌جو علیه این تراژدی عظیم انسانی ایست! علیه هر دوسوی این فاجعه عظیم انسانی ایست، علیه جمهوری نکبت اسلامی و تمام تفنگچی‌های اسلامیش در منطقه، علیه دولت نژاد‌پرست اسرائیل است و خواهان تشکیل دو دولت و خلاصی مردم از منجلاب جنگهای ملی، مذهبی و قومی ایست. همه میدانیم که سرنگونی رژیم سیاه اسلامی در ایران پایان یک دوران پر مشقت برای ما ساکنین آن جغرافیا و منطقه است. این صدای انقلاب ما، انقلاب #ژنژیانئازادی علیه جنگ، استبداد، و برای آزادی و برابری و پی‌ریزی #دنیاییبهتر است.

اینرا هم بخوانید

نامش “م” عنوان زده شده، ۲۸ مین حرف از حروف الفبا در روزنامه همشهری و در گزارشی با عنوان “مرگی با طعم ناموس!”- سیاوش مدرسی

«پدر و برادرش او را کشان‌کشان می‌بردند، «م» جلوی چشم فرزندانش و همسرش التماس می‌کرده …