معاون فرهنگی دانشگاه تهران: “حجاب بان ها” در این دانشگاه مستقر میشوند

«مهدی شهبازی» معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: نظام نامه اخلاقی دانشگاه تهران صرفا مربوط به پوشش نیست بلکه موضوعات مختلفی را در برمی‌گیرد و یکی از موضوعات آن، بحث پوشش دانشجویان است. موضوع خانم‌هایی که در دانشگاه در راستای امر به معروف و نهی از منکر حضور داشته باشند نیز باز از همین مجرا ایجاد شد تا نسبت به کسانی که باید تذکر و مشاوره بگیرند، اقدام کنند.  دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی که نظام نامه اخلاقی را اولین بار مصوب و منتشر کرد، قائل بر این است که این نظام نامه باید کاملا رعایت و اجرا شود. این نظام نامه اخلاقی در اختیار دانشجویان، اساتید و کارکنان نیز قرار گرفت و در محل درهای ورودی و اماکن مختلف دانشگاه نیز قابل مشاهده است به این دلیل که همه بدانند که نظام نامه اخلاقی شامل چه مواردی می‌شود. 

در برخورد با دانشجویان رویکرد دانشگاه تهران اقناعی است

شهبازی افزود: نظام نامه اخلاقی دانشگاه تهران صرفا مربوط به پوشش نیست بلکه موضوعات مختلفی را در برمی‌گیرد و یکی از موضوعات آن، بحث پوشش دانشجویان است. 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در برخورد با دانشجویان رویکرد دانشگاه تهران اقناعی، گفت‌وگویی و مشورتی است، ادامه داد: البته در مواجهه با اساتید و کارکنان چنین موضعی نداریم؛ یعنی همانطور که موضع نرمی را در قبال دانشجویان اتخاذ کرده‌ایم و معتقدیم باید با آن‌ها صحبت شود، تذکر و مشاوره درست به دانشجویان داد، در قبال کارکنان و اساتید برخوردها بسیار جدی و کاملا قانونمند است و به حوزه تخلفات و گزینش کارکنان ارجاع داده می‌شوند. 

قبل از کمیته انضباطی، دانشجویان به مشاوره دعوت می‌شوند

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران اضافه کرد: ما بحث مشاوره را در امر به معروف و نهی از منکر، چه در قالب مباحث مرتبط با پوشش افراد چه در حیطه نظام نامه اخلاق مورد تاکید قرار داده‌ایم که افراد نیازمند به این مشاوره‌ها، قبل از اینکه مکانیزم کمیته انضباطی و گزینش فعال شود، به مشاوره دعوت می‌شوند و بین آن‌ها گفت‌وگو شکل می‌گیرد و معمولا ختم به خیر می‌شود و حتی نیازی به ارجاع به مراحل بعدی نیست. او خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه تحت عنوان «ماد» از مهرماه فعالیت می‌کند و افرادی از حوزه علمیه، دانشگاه معارف و اندیشه اسلامی و روانشناسان در قالب کارگروه به ما کمک می‌کنند. 

اینرا هم بخوانید

بیانیه مشترک فعالین انقلاب «زن زندگی آزادی»، جنبش زنان و تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی درباره «انتخابات»

 رای و انتخاب ما انقلاب «زن زندگی آزادی» است که با گام‌ها و فریادهایمان در …