مهسا همه ما مردم را به اعتراض فرا میخواند! از اعتراضات و اعتصاب عمومی در کردستان فعالانه حمایت کنیم! حمید تقوائی

مهسا و هزاران زن نظیر او قربانی سیاستها و عملکرد جنایتکارانه حکومت زن ستیزی هستند که قتل و اعدام و بازداشت و شکنجه هزاران زن را در پرونده سیاه خود دارد. بازداشت و شکنجه زنان بدحجاب، اسیدپاشی بصورت زنان، پرونده سازی امنیتی علیه زنان بدحجاب، واداشتن آنها به اعترافات تلویزیونی، و از سوی دیگر تجاوز مقامات و وابستگان حکومتی به زنان، تجاوز به دختربچه ها تحت عنوان ازدواج شرعی، قتلهای ناموسی، و گسترش خودکشی ها و خودسوزی های زنان در عکس العمل به این جنایات، همه و همه از نتایج دهشتناک سیاستها و قوانین و اخلاقیات ضد انسانی تبهکاران حاکم است.
اعتراض به مرگ مهسا نقطه عطفی در مبارزه علیه همه این فجایع است. زنگ بیدار باشی است که نام و چهره همه قربانیان زن کشی های حکومت را زنده میکند و یک بار دیگر در برابر چشم همگان قرار میدهد: شلیر رسولی، مونا حیدری، رومینا اشرفی، ریحانه جباری، شهلا جاهد، سحر خدایاری، دلارا دارابی، عاطفه رجبی، زینب سکانوند، مونا محمود نژاد، ثریا منوچهری و صدها و هزاران زن و دختر بیگناه دیگر.
مهسا چهره و نماینده همه این قربانیان است و اعتراض به قتل او اعتراض به همه این جنایات است.
زمان آن فرارسیده است که در دادخواهی همه این قربانیان جنایات حکومت، همه ما مردم یک صدا و یکپارچه و به هر شیوه ای که میتوانیم به میدان بیائیم و فریاد اعتراض خود را بلند کنیم.
هم اکنون مردم سقز و مریوان و سنندج به خیابانها آمده اند، و با شعار مرگ بر دیکتاتور و با برداشتن حجابها به تبهکاران حاکم پاسخ کوبنده ای داده اند. قرارست این اعتراضات توده ای فردا دوشنبه ٢٨ شهریور، با اعتصاب عمومی مردم کردستان همراه شود. جا دارد همه ما مردم در همه شهر ها با تمام قوا از تظاهرات مردم کردستان، و از اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان فعالانه حمایت کنیم. به این چرخه کشتار میتوانیم و باید با نیروی متحد خودمان نقطه پایان بگذاریم.
فاجعه قتل مهسا میتواند و باید نقطه آغاز یک خیزش سراسری علیه جانیان حاکم و برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی باشد.
حمید تقوائی
٢٧ شهریور ١٤١٠، ١٨ سپتامبر ٢٠٢٢

اینرا هم بخوانید

٢٤٦ هزار نفر میلیونر،٤٠ میلیون زیر خط فقر! راه رهائی سوسیالیسم است- حمید تقوایی

بنا به گزارش موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس ( یو بی اس) تعداد میلیونرهای …