مهسا پرچم و نماد یک جامعه در حال انفجار! حمید تقوائی

قتل مهسا بدست حکومت تبهکار اسلامی جامعه را به مرز انفجار رسانده است. مهسا چهره و نماد هزاران هزار زنی است که قربانی سیاستهای ضد زن جانیان حاکم هستند. از شلیر رسولی تا مونا حیدری ها و رومینا اشرفی ها و ریحانه جباری ها و ثریا منوچهری ها و هزاران زن ناشناخته که قربانی “بدحجابی” و کودک همسری و تجاوز و قتلهای ناموسی و قتل و اعدام در زندانها و خارج از زندانها، و یا خودکشی و خودسوزی در اعتراض به این وضعیت غیر قابل تحمل شدند. دیگر بس است! میتوانیم و باید این چرخه کشتار را متوقف کنیم!
حجابها را از سر برداریم و به خیابان بیائیم. دست از کار بکشیم، کار خانه و مدرسه و دانشگاه و مدرسه و مغازه و اداره را تعطیل کنیم و به خیابان بیائیم!
درد و خشم از دست دادن مهسا میتواند و باید آغازگر یک خیزش عمومی و کوبنده برای بزیر کشیدن جنایتکاران حاکم باشد. زمان آن فرارسیده است که همه ما نهادها و چهره های فعال در جنبش آزادی زن، در جنبش علیه حجاب و جداسازی جنسیتی، در جنبش علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی، در جنبش کارگری و در همه جنبشهای اجتماعی، و همه ما مردمی که دیگر نمیتوانیم این وضعیت را تحمل کنیم بپا خیزیم و ماشین کشتار جمهوری اسلامی را در هم بشکنیم.
مهسا تنها چهره و نماینده قربانیان جنایات جمهوری اسلامی نیست، بلکه پرچم و نماد انقلابی است که میرود طومار این حکومت تبهکار را درهم بپیچد!


*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com

اینرا هم بخوانید

انقلاب و ضد انقلاب 57 پس از 45 سال- مهران محبی

امسال هفته ها قبل از دهه موسوم به فجر جمهوری اسلامی و روز ۲۲ بهمن …