مینا احدی: کمپین برای دستگیری و محاکمه غلامرضا منصوری در هانوفر آلمان!

ما مطلع شدیم که آخوند غلامرضا منصوری در کلینیک دکتر سمیعی در هانوفر آلمان بستری شده است. غلامرضا منصوری تا فروردین سال ۹۲ قاضی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و ارشاد بوده است. بنا به خبر سایت جنایتکارانه تسنیم از فروردین ۹۲ تاکنون سپرست دادسرای ناحیه سه تهران میباشد. حجت الاسلام غلامرضا منصوری تنها در بهمن ماه سال ۹۱ بصورت فله ای حکم بازداشت گروهی شانزده نفر از روزنامه نگاران را صادر نموده است. او بارپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و لذا شخصا و راسا در اختناق اینترنتی و فیلترینگ و همچنین توقیف روزنامه ها شریک و سهیم است.
غلامرضا منصوری یکی از دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی است. غلامرضا منصوری بایست دستگیر و محاکمه شود. دکتر سمیعی نشان داده که به خاطر پول دست به هر کاری میزند. خود را به این حکومت فروخته است. دفعه قبل با دروغ اعلام نمود که نمیدانسته شاهرودی کیست. این بار دیگر نمیتواند به مردم دروغ بگوید.
ما اعلام میکنیم که نمی گذاریم افراد و عوامل جمهوری اسلامی در خارج کشور برای خودشان پرسه بزنند. خارج کشور سکوی اعتراض مردم ایران است.
به کمپین ما بپیوندید. مدارک و اسناد مربوط به غلامرضا منصوری را در اختیار ما قرار دهید.
اقدامات بعدی ما از جمله فراخوان تظاهرات مقابل کلینیک سمیعی در هانوفر و همچنین اقدامات قانونی را به اطلاع مردم میرسانیم.

اینرا هم بخوانید

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم …