نان و تنور انقلاب

نماینده مجلس حکومت از ایرانشهر: «مردم باید پارتی داشته باشند تا بتوانند نان بخرند». هر عدد نان ۱۰۰۰۰ تومان.

هفتۀ گذشته نان در سنندج نایاب شد. این هفته نوبت مردم پیرانشهر است که بی نانی را تجربه کنند. و البته رژیم هم دلایل بسیار “منطقی و قانع کننده” برای این معضل دارد: تحریمها، برف و باران و یخبندان.

آیا برف و باران در منطقۀ مسئولین هم میبارد؟ آیا مسئولین هم شامل تحریمها میشوند؟ آیا سفره های آنها هم هر روز کوچکتر میشود؟ آیا وقتی آسمان میبارد دلهای آنها هم پُر از ترس و تشویش میشود؟

ما را با غم نان درگیر کرده اند تا زیبایی ها را نبینیم. میخواهند دنبال نان بدویم تا زندگی کردن را فراموش کنیم. مسئولین این حکومت همۀ تقصیرها را به گردن عوامل خارجی می اندازند. خودشان مشغول دزدیها و جنگ و دعواهای تقسیم اموال هستند و کاری با ما و مشکلاتمان ندارند.

ما هم میدانیم و در اعتراضاتمان فریاد زده ایم که “دروغ میگن آمریکاست. دشمن ما همینجاست.” ما دشمنمان را میشناسیم. ما داریم خودمان را برای نبرد نهایی آماده میکنیم. ما میدانیم برای بدست آوردن خوشبختی راهی به جز انقلاب نداریم. ما میدانیم که ریشۀ این حکومت را باید بکنیم. خودمان را سازمان میدهیم و از شر این اختاپوس ضد زندگی خلاص میشویم. باوربه قدرتمان به ما اطمینان میدهد که طلوع زیبائیها نزدیک است. این را در هر ریتم اعتراضی مردم میشود شنید. قلبهایمان گرم آیندۀ روشن است. ما این روشنایی را میبینیم و تنور انقلاب را شعله ور می کنیم.

مندرج در ژورنال شماره ۲۰

اینرا هم بخوانید

خودکشی؟ نه! نور پیداست

مصطفی رنجبران معلم ساکن میناب “استان هرمزگان” به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی خودکشی کرد …