نهمین هفته سه شنبه های اعتراضی علیه اعدامها- شهلا دانشفر

کارزاری که با اعتصاب غذای زندانیان محبوس در زندان قزلحصار علیه اجرای احکام اعدام و پایان دادن به سه شنبه های سیاه کشتار انسانها آغاز شد ، به صورت سه شنبه های علیه اعدام  به سرعت گسترش یافت و مورد حمایت زندانیان دیگر شهرها و خانواده های زندانیان و فعالین علیه اعدام در سراسر دنیا قرار گرفت.

این هفته سه شنبه هفتم فروردین ، نهمین  هفته سه شنبه های اعتراضی و اولین استارت آن در  سال ۱۴۰۳ بود. در این روز زندانیان اعتصابی در زندان قزلحصار که آغازگر سه شنبه های سیاه علیه اعدامها بودند، و نیز  شماری از زندانیان اوین در بندهای ۴ و ۶ و ۸ و بند زنان، و همچنین زندانیان در زندان‌های خرم‌آباد، مشهد، سقز، نقده، مرکزی کرج و خوی نیز دست به اعتصاب زدند. یعنی خوی و نقده به لیست اضافه شد و اعتراض علیه اعدامها هشت زندان را در بر گرفت. زندانیان سیاسی در پیام نوروزی خود بر اتحاد و عمل جمعی برای  توقف ماشین اعدام ها  بدون در نظر گرفتن عقیده، ملیت، قومیت، مذهب ونوع اتهام محکومان تاکید کرده و بر ادامه اعتراض خود تا تحقق این هدف تاکید نموده اند.

 نهاد دادخواهان در بیانیه ای تحت عنوان “‍ سه شنبه های علیه اعدام در سال نو” حمایت خود را از محکومین به اعدام مواد مخدری ها  اعلام داشتند. با اعتراض به کمک های سازمان ملل به این کشتار ها آنرا محکوم و خواستار توقف آن شدند  و مینویسد: در حالی نهمین سه شنبه اعتراض علیه اعدام ، در اولین هفته سال ۱۴۰۳ را ، سپری می کنیم که هزاران زندانی  تحت عنوان  مواد مخدر نیز زیر تیغ  احکام اعدام قرار دارند.  حاکمان با رواج اعدام قربانیان مافیای مواد مخدر و کشتن آنها تلاش می کنند، به جامعه تیغ بکشند. حاکمانی که خودشان در رواج و تقویت مافیای مواد مخدر نقش دارند و  انسانهای زیادی را قربانی سودآوری هنگفت صنعت مواد مخدر کرده اند.

این در حالیست که سالهاست سازمان ملل تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر کمک های نقدی و فنی در اختیار حکومت اعدام و کشتار ایران قرار داده است و علیرغم گسترش دهها برابری اعدام های متهمین مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ همچنان به کمک های خود به جمهوری اسلامی ادامه می دهند.

ما دادخواهان ضمن محکوم کردن هر گونه  کمک مالی و فنی و همدستی با حکومت مافیایی اعدام، خواهان توجه مجامع بین المللی و سازمان ملل به بساط ضد بشری اعدام در ایران هستیم.  گسترش اعدام ها به هر عنوانی در جهت سرکوب انقلاب ” زن زندگی آزادی ” است و در ادامه کشتار عزیزان جانباخته ماست.

ما دادخواهان که عزیرانمان در راه آزادی جانباخته اند، با زندانیانی که تیغ اعدام بالای سرشان هست و خانواده های آنها همراه و همدل هستیم. خواهان لغو همه احکام اعدام به هر دلیل و جرمی هستیم.” . این نهاد همچنین در همراهی با  بیانیه نوزروی زندانیان سیاسی از زندانهای مختلف که خالق سه شنبه های اعتراض هستند،  بر  اتحاد مبارزاتی مردمی برای  توقف ماشین اعدام  و توقف اعدام تحت هر عنوانی تاکید کرده است. بیانیه دادخواهان با فریاد “بساط اعدام و کشتار حکومتی انسانها نابود باید گردد و هشتگ ها جالبند: #اعدام_قتل_عمد_حکومتی_است، #نه_به_اعدام   #انقلاب_زن_زندگی_آزادی،  #نه_میبخشیم_نه_فراموش_میکنیم  پایان می یابد.

-اتفاق مهم دیگر بیانیه دادخواهان با  عنوان ” ما خواهان محاکمه همه آمرین و عاملین جنایتهای کشتار حکومتی هستیم! و دانشجویان پیشرو اصفهان در رابطه با صدور حکم قصاص برای قاتل مهران سماک از جانباختگان انقلاب زن، زندگی آزادی است.

دانشجویان پیشرو اصفهان در بیانیه ای تحت عنوان” نه به اعدام تحت هر شرایطی؛ حتی برای محاکمه قاتلان عزیزانمان!” مینویسد: ” جمهوری اسلامی برای سرهنگ «جعفر جوانمردی» از وحوش نیروی انتظامی که مجرم قتل #مهران_سماک عزیزمان است، حکم اعدام صادر کرده. اقدامی که مزدور جنایتکاری نظیر #جعفر_جوانمردی مرتکب شده، نه فراموش شدنی است و نه بخشودنی و باید در دادگاه‌های عادلانه به آن رسیدگی شود و بخش مهمی از مبارزه ما برای تحقق این هدف و محاکمه علنی، عادلانه و بدون تخفیف این جنایتکاران است.  اعدام یک مهره سرکوبگر برای ضربه به جنبش دادخواهی است: مخالفت بی‌قید و شرط ما دانشجویان مبارز و ترقی‌خواه علیه حکم ضدانسانی اعدام در هر شرایط و به هر شکل، بر هیچکس پوشیده نیست. وقتی حکومت تصمیم گرفته یکی از مهره‌های سرکوبگر خودش را اعدام کند، این یعنی مبارزات ما علیه حکم ضدانسانی اعدام آنچنان این حکومت را به گوشه رینگ برده که حاضر است تیر به پای خودش شلیک کند تا از فشاری که ما مبارزین علیه اعدام بر او تحمیل کرده‌ایم، خلاص شود!

حکومت می‌خواهد یک فرد از سرکوبگران و وحوش نیروی انتظامی را با سروصدای زیاد رسانه‌ای اعدام کند تا این تصویر دروغین را ارائه کند: مبارزین انقلاب زن زندگی آزادی علیه اعدام نیستند و اگر هم مبارزه‌ای علیه اعدام در جریان است، بوی جناح‌بندی سیاسی می‌دهد!

جمهوری اسلامی در پی آن است که با این تاکتیک کثیف خود، مبارزه علیه اعدام را تضعیف کند و با قتل عمد یکی از مهره‌های خودش در سکوت ما انقلابیون “زن زندگی آزادی” این تصویر را به عموم جامعه و جامعه جهانی ارائه کند که چیزی به نام “مبارزه بی‌قید و شرط علیه اعدام» در ایران وجود ندارد!

 ما با ابراز عمیق‌ترین همدردی‌ها و همراهی‌ها با خانواده مهران سماک عزیزمان و تمام خانواده‌های دادخواهی که عزیزان خود را در این راه سخت از دست دادند، درخواست داریم مخالفت بی‌چون چرای خودمان را علیه حکم اعدام دوباره اعلام کنیم.  #نه_به_اعدام”

در همین رابطه نهاد  دادخواهان با تاکید بر خواست محاکمه همه آمرین و عاملین جنایتهای کشتار حکومتی . مینویسد: “اثبات مجرمیت  مزدور حکومتی قاتل، در بیدادگاههای حکومتی برای خانواده دادخواه زنده یاد #مهران_سماک و همه دادخواهان، اولین قدم پیروزی در مسیر دادخواهی است. حکومت، تحت فشار حقانیت خانواده های دادخواه و از سر استیطال و درماندگی، ناچار به عقب نشینی و قربانی کردن  مزدور تحت فرمان خود، شده است.” .

 در ادامه این بیانیه همچنین چنین آمده است:”  قصاص و تمامی احکام قرون وسطایی  بیدادگاههای حکومتی  ارتجاعی است  و پاسخ عدالتخواهی ما نمیباشد.   خواست ما خانواده هایی که از همین دادگاهها و  و دستگاه سرکوب و جنایت حاکم زخم خورده ایم، محاکمه همه عاملین و آمرین کشتار ،تحت نظارت نهادهای بین المللی  میباشد. تمام فرماندهان و آمرین قاتل زنده یاد مهران سماک و دیگر جانباختگان،باید محاکمه شوند. دادخواهی ما خانواده ها که عزیزانمان را ازدست داده ایم تا محاکمه همه آمرین و عاملین کشتار در دادگاههای تحت نظارت بین المللی ادامه خواهد یافت.”. این بیانیه جوهر کثیف و جنایتکارانه قانون قصاص و قوانین مجازات های اسلامی را جلو چشم همگان میگذارد. قصاص، قوانین ارتجاعی اسلامی و  بیدادگاههای حکومتی را ارتجاعی میخواند و با گفتن اینکه قصاص پاسخ ما مردم نیست، از محاکمه آمرین و عاملین کشتار های مردم در دادگاههای بین المللی سخن میگوید. اینها همه گفتمانهایی است که به جنبش علیه اعدام روشنایی می بخشد و باید بر روی آنها نورافکن انداخت  چنین بیانیه هایی صدای رسای جنبش دادخواهی است که می گوید. نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم.

کارگر کمونیست ۸۲۵

اینرا هم بخوانید

سال ۱۴۰۳، سال اتحاد  مبارزاتی کارگری- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۲۴ سال ۱۴۰۳ آغاز شد.  در تحویل این سال شاهد رقص بی حجاب …