نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

نسان نودینیان

حکومت اسلامی دشمن خونین کولبران!

حمله و شلیک مستقیم مزدوران نظامی به کولبران در ابعاد گسترده در جریان است.

در ٢٩ تیرماه ٩٦،  نیروی انتظامی حکومت ایران پس از ضبط اجناس شماری از کولبران، تمامی اجناس آنان را به آتش کشیدند. مأموران نیروی انتظامی در ارتفاعات “دولان” بیتوش از توابع سردشت اقدام به آتش زدن اجناس ضبط شده کولبران کرده‌اند.

در ٢٦ تیرماه در مناطق مرزی “فوتور” از توابع شهر خوی ٤ کولبر مورد حمله قرار میگیرند، در این حمله یکی از کولبران  «امیر خالدی» کشته میشود و سه نفر هم زخمی میشوند.

در روستای “بیوران” از توابع شهرستان سردشت تعدادی از کولبران به کمین مزدوران نظامی حکومت اسلامی میافتند، کولبران با فرار از منطقه جان خود را نجات میدهند اما ٢٤ راس از اسبهای کولبران زیر رگبار تیراندازی آنها کشته میشوند.

در دو هفته گذشته؛  نیروهای انتظامی در جاده شهرهای کرمانشاه و روانسر ٢ کولبر را با به قتل رسانده و چهار نفر دیگر را نیز زخمی کردند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران کشتن کارگران کولبر، مصادره و به آتش کشیدن اموال و اجناس کولبران و کشتن اسب های آنها را قویا محکوم میکند و  مردم شهر و روستاهای کردستان ایران را به اعتراض و تظاهرات در دفاع از کولبران فرامیخواند.

ما جوانان شهر و روستاها را فرامیخوانیم در همه جا، در کوچه ها و خیابانها بر در و دیوار شهرها و روستاها بنویسند. جمهوری اسلامی دشمن خونین کولبران است. کشتار کولبران را متوقف کنید!

 

مریوان؛ جمهوری اسلامی علیه دوچرخه سواری زنان

خبر: دختران دوچرخه‌سوار در اطراف دریاچه “زریبار” مریوان با ممانعت پلیس روبرو گردیدند.

مأموران نیروی انتظامی با ممانعت از دوچرخه‌سواری دختران به آنان اعلام کرده‌اند: “دوچرخه‌سواری دختران در مکان عمومی ممنوع است و دوچرخه‌های آنها را ضبط و با خود برده‌اند».

حرکت نويني که با «سه شنبه ها بدون خودرو» در اراک و با يک اقدام ابتکاري در تلگرام آغاز شد، امروز به کاراکتر جنب و جوش جوانان دختر و پسر در عرصه فعاليت ميدانی تبديل شده است.

در تهران و تعداد ديگری از شهرها دوچرخه سواری و عدم استفاده از خودرو  وسيعتر از گذشته رو بجلو ميرود. دوچرخه سواری دسته جمعی زنان و مردان به مراتب وسيعتر شده و در تعدادی از شهرها بويژه در مريوان و سنندج حرکت نوينی برای هوای سالم و تفريح سالم را براه انداخته است.

حضور دختران و زنان دوچرخه سوار محور اين حرکت است و پيامی ديگر دارد. پيامی عليه بيحقوقی زن، عليه خرافات و مقررات و فرهنگ متحجر اسلامی، عليه حکومت آپارتايد جنسی.

در نظام اسلامی انواع و اقسام احکام و فتوا های شريعه عليه شادی و عليه حضور زنان صادر ميشود. صدها امام جمعه و آخوند بيکار و مفتخور با شروع اذان صبح مشغول اعلام دستورات شريعه هستند. موضوع مخالفت با دوچرخه سواری زنان به ليست احکام اينها نيز اضافه شده است. اينها احمقانه با پيش کشيدن پاره ای از اراجيف مذهبی عليه حضور زنان دوچرخه سوار و بويژه در حرکت نوين «سه شنبه ها بدون خودرو» به مخالفت پرداخته اند.

پليس و قوه قضائيه و دستگاه امنيتی و نيروهای حمايت کننده اراجيف مذهبی، فشار بر جمعيت دوچرخه سوار و بويژه زنان دوچرخه سوار را بيشترکرده و با دستگيری و تلاش برای جلوگيری از دوچرخه سواری جمعی، مانع تراشی ميکنند.

در جبهه مقابل اينها، جوانان دختر و پسر عزم جزم کرده اند که دوچرخه سواری جمعی زنان و مردان را گسترش دهند. و به اين ترتيب گام مهمی در عرصه فعاليت ميدانی عليه تبعيض جنسيتی و خرافات مذهبی و حکومتی و البته خرافات خانواده های سنتی و اسلامی بر داشته اند.

٣٧ سال است که جنبش رهايی زن و مدافع حقوق زنان در ايران تحت حاکميت جمهوری اسلامی فعال است. يک دستاورد مهم اين جنبش عروج شخصيتهای سياسی در ميان فعالين جنبش آزادی زنان است. اين نسل از فعالين، که مدام در حال گسترش است، در مراسم های روز جهانی زن، در سمينارها و فعاليتهای متنوع سياسی و اجتماعی در دفاع از حقوق برابر زنان با مردان در صف مقدم قرار دارند. جنبش ما برای رهايی از قيد مذهب و خرافه و نابرابری به اين شخصيت ها اتکا خواهد کرد.

در دل شرايط جديد، در دل صف بندی های مردم، جوانان زن ومرد مخالف وضع موجود، ما شاهد عروج و ابراز وجودحرکت ها و جنبشهای نوينی هستيم که در عرصه ميدانی با بکارگيری ابتکارت قابل توجه و قابل دسترس در اشکال عمومي عليه ستم و نابرابری و تبعيض جنسيتی به ميدان آمده اند و انواع شبکه ها و جمع ها و تشکل ها را برای تداوم و گسترش فعاليت خود شکل داده اند.

گلگشت ها، دوچرخه سواری زنان و مردان، تاترهای خيابانی، انجمن های محيط زيست، فستيوال های روز کودک، انواع گروههای موسيقی، چادرهای مهربانی، کتابخوانی توده اي در شهرها، انجمن های حمايت از کودکان کار و خيابان، جنبش مادران عليه اعدام، جنبش برای نجات انسانهای محکوم به اعدام و ليست بلند بالايی از ابتکارات اجتماعی و توده ای حاصل نزديک به ٤ دهه جدال روزمره و بيوقفه جامعه ايران عليه حاکميت رژيم اسلامی است.

اگر امروز دوچرخه سواری زنان و مردان جا افتاده و به دستاوردی ميدانی تبديل شده است، اما اين حرکت نوين خود حامل ابتکارات اعتراضی و سمبوليک ديگری است که ميتواند در سطح وسيع تکثير شود و الهام بخش خلاقيت ها و ابتکارات اعتراضی وسيع تری گردد. از جمله در روز سوم شهريور جشن شادی درراستای پيشگيری ازاعتياد و برای نشاط اجتماعی در کناردرياچه مصنوعی درکامياران برگزار شد. دهها نفر از جوانان دختر و پسر در اين جشن شرکت کردند. اين گردهمايی که با موزيک زنده همراه بود اوقات شاد و پر هيجانی را براي شرکت کنندگان فراهم کرد.

همچنين بەمناسبت اولين سالگرد مرگ آيلان،کودک پناهجويی که تن کوچکش در ساحل دريای اژه پيدا شد، روز١٢ شهريوردرپارک زريوارمريوان مراسمی برگزارشد. دراين مراسم ياد آيلان وتمامی قربانيانی که برای يک زندگي بدون خطر جنگ و کشتار در ميان موج پناهندگان در درياها و خشکی جان خود را از دست داده اند، گرامي داشته شد.*

 

بوکان؛ جاده های نا امن و مرگ 23 نفر

در  4  ماه اول  سال 1396 در جاده های بوکان 23 نفر در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند. جاده های نا امن و مرگ صدها نفر، یکی از چالش های اجتماعی مردم با حکومت اسلامی در ایران است.

 

لوح تقدیر از طرف فعالین کارگری به محمد جراحی فعال کارگری!

روز جمعه ۳۰ تیرماه ۹۶ جمعی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و تهران به دیدار فعال کارگری محمد جراحی رفتند. محمد جراحی از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست.

سالها زندان و اذیت و آزار این فعال کارگری در زندانها دلیلی است برای وضعیت جسمی ایشان، پس از آزادی محمد جراحی این فعال کارگری تاکنون که بارها در بیمارستان بوده است و تحت مراقبتهای پزشکی است، متاسفانه این فعال کارگری سلامتی کامل جسمی خود را بازنیافته است.

در حالی که فعالین کارگری و مدنی شهر سنندج و تهران به دیدار وی رفتند محمد جراحی با مهربانی همیشگیش و روحیه بالای پذیرای مهمانان خود شد.

زنده باد همبستگی کارگران

 

بیانیه ی انجمن صنفی معلمان استان کردستان/مریوان در محکومیت حکم ناعادلانه ی زندان تعلیقی علیه طاهر قادرزاده

فرهنگیان عزیز، دانش آموزان گرامی: در روند روبه رشد پولی سازی آموزش، مدارس کپری ،وضعیت نامعلوم معلمان حق التدریس، نادیده گرفتن خواست بازنشستگان و….مسائلی هستند که نهادهای مربوطه تاکنون راه حل جدی برای حل آنها نداشته و هیچ نشانه ای دال بر عملی شدن وعده های رنگارنگ انتخاباتی نسبت به معلمان و دانش آموزان دیده نمی شود.

در چنین اوضاعی فعالین صنفی و تشکل های قانونی آنها مورد بی مهری قرار گرفته و احکام ناعادلانه علیه آن ها صادر می گردد حکم ناعادلانه 91 روز زندان تعلیقی از سوی دادگاه تجدید نظر کردستان علیه طاهر قادرزاده از اعضای خوشنام انجمن صنفی معلمان استان کردستان -سقز و همچنین حکم زندان تعزیری محسن عمرانی فعال صنفی بوشهری و سایر احکام ناعادلانه دیگری که بر فعالین صنفی در طی سه سال گذشته تحمیل شده است از جمله احکامی است که با هدف توقف اعتراضات به حق جامعه معلمی در شهرهای مختلف صادر می شود.

بی شک احکامی از این دست بخشی از برخوردهای نهادهای قضایی و امنیتی است که در سال های اخیر با جامعه بزرگ فرهنگیان و خواسته های صنفی و برحقشان داشته اند.

انجمن صنفی معلمان استان کردستان- مریوان ضمن تاکید بر حق ایجاد تشکل های صنفی مستقل معلمان و رفع موانع برگزاری مجمع های عمومی تشکل های صنفی معلمان در مناطق مختلف کشور از جمله کردستان خواستار لغو حکم صادره علیه طاهرقادرزاده و دیگر فعالان صنفی می باشد و بر حق اعتراض جامعه صنفی درجهت توقف صدور چنین احکامی مصر است.

انجمن صنفی معلمان استان کردستان-مریوان (تیرماه ۹۶)

 

ایسکرا  ۸۹۴

 

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …