هجدهمین روز اعتصاب نفت، شصت و ششمین روز اعتصاب نیشکر هفت تپه و شانزدهمین روز اعتصاب هپکو

اعتصابات کارگری، اطلاعیه شماره ١٨
اعتصاب کارگران نفت:
امروز ۲۸ مرداد اعتصاب هزاران کارگر شاغل در بخش های پیمانکاری شرکتهای متعدد نفتی و نیز پتروشیمی ها و صنایع نیروگاهی در روز هیجدهم ادامه یافت. با گسترش اعتصاب، پیمانکاران و صاحبان کار به تقلا افتاده و در جاهایی اقدام به پرداخت معوقات کارگران کردند. یک نمونه آن در فاز ١٤ عسلویه است. اما علیرغم آن کارگران سرکار بازنگشته اند و بر عملی شدن تمام خواستهای خود تاکید دارند. نمونه دیگر شرکت oiec در فاز ۲۱ و ۲۲ عسلویه است که آنجا نیز سه ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شد. در جاهایی نیز صاحبان کار با پیشنهاد افزایش حقوق جلو آمده اند. از جمله در یکی از شرکتها کارفرما حاضر به بستن قرارداد کار با حقوق ٩ میلیون با کارگران شده است و کارگران خواستار کتیی شدن ودائمی شدن قرارداد شده اند. تاکید کارگران اعتصابی نفت بر سراسری بودن اعتصاب با خواست لغو قرار دادهای موقت کاری و کوتاه شدن دست پیمانکاران است. در برابر پیشنهادات برای افزایش حقوقها کارگران با توجه به سطح بالای قیمتها و کاهش قدرت خرید جامعه رقم ١٢ میلیون را به عنوان مبنای مورد قبول حقوقی خود تعریف کرده اند. بنا به گزارشهای دریافتی در عسلویه دو هزار کارگر نفت کار را تعطیل کرده و راهی خانه هایشان شده اند.
نیشکر هفت تپه:
امروز سه شنبه کارگران نیشکر هفت تپه شصت و پنجمن روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. فردا ٢٩ مرداد قراراست در نشست مجلس اسلامی که نمایندگان کارگران نیز حضور دارند، در مورد مطالبات کارگران و از جمله تعیین تکلیف مالکیت نیشکر هفت تپه و بازگشت به کار کارگران اخراجی تصمیم گیری شود. امروز برای کارگران نیشکر هفت تپه روز مهمی بود. از این رو کارگران همانند روزهای قبل مقابل فرمانداری تجمع کردند و قاطعانه بر خواستهایشان تاکید کردند. در تجمع این روز یکی از کارگران به نام ظهیری سخنران بود و در صحبت هایش بر ادامه اعتراضات تا رسیدن به خواستها تاکید کرد. بنا بر خبرها امروز دستمزد اردیبهشت و خرداد کارگران قراردادی پرداخت شد. اما به کارگران فصلی فقط دستمزد اردیبهشت پرداخت شده است و اعلام شده که دستمزد خرداد آنها را ظرف فردا و پس فردا می پردازند. کارگران میگویند نباید اجازه داد که با اینگونه پرداخت حقوق بین آنها تفرقه ایجاد کنند. باید دستمزد همه کارگران کامل پرداخت شود. به گفته کارگران اگر هم این دو ماه حقوق بدستشان برسد، در وهله اول ناچارند بابت قرض هایی که در مدت اعتصاب برای گذران زندگی گرفته اند، هزینه کنند. این درحالیست که روزهای آخر مرداد ماه است و آنها بابت ماههای تیر و مرداد دستمزد خود را طلبکارند و هنوز تمدید دفترچه ها نیز عملی نشده است. کارگران نیشکر هفت تپه بر تحقق خواستهایشان و مشخصا خلع ید از اسدبیگی و جمع شدن بساط چپاول خصوصی سازی از این شرکت تاکید دارند.
هپکو:
امروز ٢٨ مرداد چهاردهمین روز اعتصاب کارگران هپکو بود. اعتراض این کارگران به تعویق پرداخت دو ماه مزد و بلاتکلیفی وضع کارخانه و نداشتن امنیت شغلی است. یک خواست فوری این کارگران خلع ید مدیریت کنونی و پایان دادن به چپاول و دست به دست کردن کارخانه میان دزدان است. کارگران خواستار به راه افتادن تولید کارخانه و امنیت شغلی و معیشتی خود هستند. کارگران هپکو تجربه درخشانی از مبارزات متحدانه و حضور خانواده ها در اعتراضات و جلب همبستگی مردمی دارند. شرکت فعال خانواده ها در این اعتراضات، حمایت دیگر مراکز کارگری در این شهر که مسائل مشابهی همچون هپکو دارند و همبستگی مردمی مولفه های مهمی در قدرت گیری مبارزات کارگرن هپکو است. بعلاوه تجربه نیشکر هفت تپه مبنی بر پیشبرد مبارزه ای قدرتمند با اتکاء به تصمیم گیری شورایی از طریق برپایی مجمع عمومی در برابر همه کارگران است. بکار گیری این تجربیات تاثیر مستقیمی بر پیشبرد قدرتمند مبارزات همه کارگران دارد و باید آنها را بکار برد.
اعتصابات گسترده کارگری و روند سراسری شدن آن توجه همه جامعه را بخود جلب کرده و حمایت های بسیاری در سطح ایران و جهانی را همراه داشته است. از جمله سوزان هاپگود دبیرکل اتحادیه آموزش استرالیا طی بیانیه ای در ٢٦ مرداد حمایت خود را از کارگران اعتصابی پالایشگاههای نفت و گاز و سایر کارگران اعتصابی در ایران اعلام داشت. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: “ما آزار و اذیت و اخراج کارگران، سرکوب اعتراضات کارگری و دستگیری و زندان کردن کارگران و رهبران اتحادیه‌ها را محکوم می‌کنیم. ما برای پرداخت فوری حقوق معوقه کارگران اعتصابی. خاتمه دادن به اخراجها و تهدید زندگی کارگران و آزادی بی‌قید و شرط تمامی کارگران زندانی فراخوان می‌دهیم”.

پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٨ مرداد۱۳۹۹، ۱۸ اوت ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

شکایت سه نهاد حقوق بشری به سازمان ملل در پی ادامه بازداشت توماج صالحی

سه سازمان حقوق بشری به دلیل ادامه بازداشت و شکنجه توماج صالحی، خواننده معترض رپ، …