هزینه جنگ و تحریمها را باید دولتها بپردازند و نه مردم!

تحریم اقتصادی علیه پوتین و الیگارشی مالی روسیه در حال گسترش است. تاکنون دولت آمریکا، دولتهای اتحادیه اروپا و هفت دولت دیگر روسیه را تحریم اقتصادی کرده اند. بعلاوه بیش از ٣٠٠ شرکت بزرگ بین‌المللی فعالیت‌هایشان را در روسیه متوقف کرده اند. و این تعداد رو به افزایش است.

هدف مستقیم این تحریمها الیگارشی مالی روسیه است. اما عواقب و پیامدهای آن دامن مردم روسیه و همه مردم دنیا را میگیرد. تحریمها تا آنجا که عامل فشاری علیه مافیای حاکم بر روسیه برای قطع جنگ است نمیتواند مورد مخالفت مردم آزادیخواه و جنبش ضد جنگ باشد. دولت روسیه عامل مستقیم جنگ جاری، و رقابت بین دولتهای کمپ غرب و شرق زمینه ساز این جنگ است. هزینه آن را هم باید دولتها بپردازند. جنبش ضد جنگ باید خواهان جبران گرانی و تورم ناشی از جنگ و از تحریمهای اقتصادی از طریق پرداخت سوبسید دولتی به کالاهای انرژی محور و مصرفی توده مردم باشد.

هر روز که از این جنگ وحشیانه میگذرد مردم بیشتری در اوکراین جان و خانه و زندگی‌شان را از دست میدهند و یا آواره میشوند. آنچه در مذاکرات قطع جنگ از نظر دولتها اولویت دارد منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی یک درصدی‌های یک بلوک در مقابل بلوک رقیب است. اما تنها اولویت و هدف مقاومت مردم اوکراین و جنبش جهانی حمایت از آنان، نجات جان و زندگی مردم بیگناهی است که زیر توپ و موشک‌باران قرار دارند. از دیدگاه نود و نه درصدی‌های دنیا این جنگ باید هر چه زودتر و مستقل از هر نوع حسابگری و مانور سیاسی و رقابت بین دولتها و بلوکهای سیاسی و نظامی متوقف بشود.

تحریم علیه مالتی میلیاردرهای روسی و شرکتها و مقامات روسیه میتواند اهرم فشار موثری برای قطع جنگ باشد. فشار به دولتهای کمپ غرب برای پرداخت سوبسید و ممانعت از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نیز میتواند نه تنها متضمن مصون داشتن زندگی مردم از تبعات اقتصادی جنگ و تحریمها، بلکه عامل موثری به منظور به توافق رسیدن این دولتها با پوتین برای قطع جنگ باشد. هزینه این جنگ را باید دولتها بپردازند و نه مردم جهان.     

حزب کمونیست کارگری ایران ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱ مارس ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …