همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اعتصابات در صنایع نفت و پتروشیمی


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتصابات در صنایع نفت و پتروشیمی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۶ آذر ۱۴۰۱ – ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی