هەژار علی پور: اول ماه مه روز رزم طبقه کارگر در جهان مبارک باد!

امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر میرویم که منجلاب سرمایه داری بیش از یکسال است که از زمان شیوع ویروس کرونا ناتوانی و استیصال خود در کنترل و پیشگیری این ویروس را به همراه داشته است. کارگران در سرتاسر دنیا و مخصوصا در ایران جدا از بحران فقر و بیکاری در اثر پاندمی کرونا جان بیش از سه میلیون نفر گرفته و بیش از یکصد و پنجاه میلیون نفر در اثر این بیماری به کام مرگ رفتند. قدرت و ثروت نجومی در مشت یک مشت میلیاردری است که نصف ثروت دنیا را در اختیار دارند و همزمان بیش از یازده درصد از مردم دنیا دچار سوتغدیه و درکل پانزده درصد از مردم دنیا از گرسنگی رنج میبرند. این وضعیت کرونا شرایط را صدچندان بدتر و زندگی میلیونها انسان، در خطر جدی این ویروس و دیگر مصائب دیگر قرار گرفته است.

حکومت‌های سرمایه که امکان پیشگیری و درمان و امکانات فوری برای کمک به شهروندانشان را داشتند از این تراژدی تنها به فکر سود و سودجویی و پر کردن جیب‌های خود بودند. در ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی سرمایه، کرامت و جان کارگران پشیزی نمیارزد. بجای تهیه واکسن و برآورده کردن و حمایت و پرداخت به خانواده‌هایی که در فقر مطلق، بیکاری، بیماری و گرسنگی قرار گرفته‌اند، با وعده توکل به امام زاده و این خزعبلات پاسخ مردم را دادند و در جواب به اعتراض به حقوق کارگران با زندان وشلاق و پرونده سازی به این طیف محروم از ثروت‌های آن مملکت، تعرض کردند.

گرانی و چندبرابر شدن اقلام و کالاهای اساسی و روزمره مردم سیر صعودی بخود گرفته، جیب و سفره مردم هر روز خالی تر از قبل شده، در این وضعیت فشارهای کارشکنی بر زندگی مردم و مخصوصا کارگران سنگینی میکند. تنها راه برون رفت و پایان دادن به این کابوس و این وضعیت غیرانسانی سرنگونی کامل این حکومت بغایت ضدانسانی است، که باید سرنگون شود. در خارج کشور مردم آزادیخواه از ماهها با کمپین «نه به جمهوری اسلامی » و « بایکوت جمهوری اسلامی» بارها به جهانیان اعلام کرده‌اند که این حکومت نماینده مردم ایران نیست، قاتل آنهاست و باید بایکوت و از صحنه بین المللی اخراج شود. با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوان یک دنیای بهتر، شاد، آزاد و برابری جایگزین کرد، که شایسته همه مردم در ایران است.

زنده باد اول ماه مه
زنده باد سوسیالیسم
نده باد انقلاب کارگری
هەژار علی پور
٢٩ اپریل ٢٠٢١

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل