وزیر نفت: سوخت‌گیری با کارت شخصی در راه است و این ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد

وزیر نفت: تا ۱۰ روز دیگر سوخت‌گیری فقط با کارت شخصی امکانپذیر خواهد بود / این مسئله ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد / در حال استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین هستیم / در این دو هفته، خیلی از هموطنان کارت سوخت شخصی را جدی نگرفتند یا فراموش کردند همراه خود ببرنند. وی در توضیح این موضوع میگوید:”در قانون و بودجه ۱۴۰۳، قانون گذار وزارت نفت را مکلف کرده که در سال ۱۴۰۳ باید ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری توسط کارت سوخت شخصی انجام شود. ما در این دو هفته می‌دانستیم که خیلی از هموطنان هنوز کارت سوخت شخصی را جدی نگرفتند یا فراموش کردند همراه خود ببرند و به همین دلیل دستور دادیم که در جایگاه‌ها تعداد کافی کارت سوخت جایگاه موجود باشد.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی هفت نفر را به اتهام مواد مخدر، در زندان‌های کرمان و کرج اعدام کرد

بر اساس گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی رژیم سحرگاه یک‌شنبه ۲ اردیبهشت هفت زندانی …