وقاحت هم حدی دارد!

سنگین‌ترین اسلحه مورد استفاده در اعتراضات سلاح ساچمه زن است .” حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه

وقاحت هم حدی دارد! اولا غلط کردید با سلاح ساچمه زن به مردم حمله کردید. مردم معترض اصفهان که در اثر شلیک سلاح ساچمه ای کور شده اند و همه مردم آزاده ای که با بستن یک چشم با آنان اعلام همبستگی کردند نه می بخشند و نه فراموش خواهند کرد.

در ممالکی که بوئی از تمدن برده اند حتی استفاده از گاز اشک آور علیه تظاهرات بر حق و مسالمت آمیزی مانند تظاهرات مردم در اصفهان جرم محسوب میشود. اگر فرمانده نیروهای ضد شورش در یک کشور اروپائی اعلام میکرد ما با تفنگ ساچمه ای به مردم شلیک میکنیم ظرف ٢٤ ساعت مجبور به استعفایش میکردند. ولی در حکومت جنایت و وقاحت این جزء افتخارات آدمکشان آتش به اختیار محسوب میشود! اینجا می کشند و افتخار میکنند!

ثانیا سلاح ساچمه ای کوچکترین جزء زرادخانه حکومت شما اوباشان علیه مردم است. آیا وقتی در آبان ٩٨ اعلام کردید “تنها به سر شلیک نکردیم، به پا هم شلیک کردیم” منظورتان شلیک ساچمه بود؟! آیا ٣ هزا نفر در جریان خیزش آبان ماه را با گلوله ساچمه ای کشتید؟ آیا ندا آقا سلطانها با ساچمه کشته شدند؟! آیا ١٧٦ نفر مسافر بیگناه را در آسمانها با شلیک موشک ساچمه ای به قتل رساندید؟! ننگ و نفرت بر شما!

تکلیف شما جانیان وقیح را بالاخره اسلحه روشن خواهد کرد. بترسید از روزی که ما مردم بپا خاسته سلاح را از دستان خون آلود یگانهای آدمکشتان بدر آوریم و بروی خودتان شلیک کنیم.

مندرج در ژورنال شماره ۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

اینرا هم بخوانید

ویژگی‌های انقلاب زن زندگی آزادی در ایران- سؤال از حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۶۹۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …