ولی فقیه جهانی است!

حسن رحیم پور اذغدی یکی از آخوندهای غیر معمم حکومت اسلامی است. او را بعنوان “پژوهشگر و نظریه پرداز” و عضو”شورای انقلاب فرهنگی” معرفی میکنند. این روزها او یک نظریه مطرح کرده است که براستی اعجازآمیز و تاریخی است و بنی بشری تاکنون از آن خبر نداشته است. میگوید «ولایت مطلقه برای حل بحران‌هاست و همه دنیا این را دارند” (عجب!!) و اضافه میکند «جان لاک پدر نظام لیبرال دموکراسی در کتابش همین ولایت مطلقه‌ای که امام می‌گوید و همین مصلحت نظام را با تعبیر اختیارات بحران، قانون نانوشته و منافع ملی می‌گوید”.

بیچاره جان لاک در قبر دادش در می آید! بیش از سیصد سال پیش او علیه مذهب و کلیسا بپاخاست و از روشنگری و رنسانس و جدایی مذهب از دولت دفاع کرد، اما بنا به گفته این جناب در یک جایی او از ولی فقیه و ولایت مطلقه دفاع کرده است! بعید نیست اسم خمینی و خامنه ای را هم آورده باشد. اگر تعجب میکنید معلوم است که اطلاعاتتان از فلسفه لیبرالیسم و علوم جهانی کافی نیست. حتما باید به اندازه اذغدی “پژوهشگر” و “نظریه پرداز” بود تا متوجه شد که همه جای دنیا ولایت مطلقه دارند.

علوم اسلامی واقعا مثل خود آخوندها مدام “گل” بیرون میدهد. کسی حرفهای حکیمانه اینها را میفهمد که مغزش از همان منجلاب پُر از تعفن تغذیه نماید. کارمان زیاد شد. مجبوریم مشخصات این “فیلسوف” را هم در کنار دیگر فسیلهای نامدار اسلامی برای نمایش در موزه تحجر و توحش تاریخ در آینده، نگهداری کنیم.

مندرج در ژورنال شماره ۳۳

اینرا هم بخوانید

تروریسم اسلامی، اسلام سیاسی، حکومت اسلامی- کاظم نیکخواه

عملیات تروریستی داعش در کرمان در روز ۱۳ دی، بحث تروریسم و جنگ تروریست‌هارا بار …