و بالاخره “#عبور _از _پهلوی” هم در توئیتر ترند شد.

بیش از 7 ماه هست که انقلاب زن زندگیآزادی در ایران در جریان هست و در خارج کشور نیز نیروهای سیاسی از چپ و راست به شکلی خود را درگیر این انقلاب کرده اند.

تنها جریانی که با ده ها فاکت،عمل، نشان، شعار، برنامه، چماقداری و لومپن بازی  سد راه این انقلاب شده، تخریب کرده، مزاحمت ایجاد کرده،   تظاهرات بر هم زده و در حقیقت نقش ستون پنجم و ضد انقلاب را بازی کرده است جریان طالبان سلطنت و طرفداران شاه اللهی و چماقدار رضا پهلوی بوده اند. همه ی مشروطه خواهان البته چنین نبوده و نیستند.

این جریان در این 7 ماه به پودیوم ها حمله کردند، در سخنرانی های چند ده هزار نفره،چند نفر قلیل در گوشه ای عربده کشیدند “جاوید شاه” و اخلا ل کرده و قصد برهم زدن و یا تصاحب کردن  و به قول گفتنی “های جک”  کردن برنامه ها را داشته اند. مواردی نیز با  شعارهای ارتجاعی ” صد در صد فاشیستی “رهبرما پهلویه، هر کی نگه اجنبیه” که دقیقا  معادل شعار “حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله”،  و یا “های هیتلر” است.  یا “رضا شاه فرمان بده” معادل و مساوی “خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم”. در حین سخنرانی ها اخلال کردند. در وسط سخنرانی مسیح علینژاد عربده کشیدند که “مسیح بگو جاوید شاه”. در وسط سخنرانی علیرضا آخوندی  فریاد می زنند “جاوید شاه”،  و در خلال سخنرانی حامد اسماعیلیون عربده می کشند “حامد یادت نره، شاهزاده سرورته” و یا “حامد برو گمشو. و حامد را  ”  حامد سپاهی” خطاب کردند. این افرادبا این کارها باعث و بانی اختلاف و  اختلال در تظاهرات ها و نا امیدی مردم و کم شدن تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات هلا شده اند.  این البته خیلی خوب هست که مردم دو ست و دشمن انقلاب را زود بشناسند و بدانند “شازده” مدعی دموکراسی و آزادی احزاب چگونه چماقدارانش را  افسار گسیخته به جان مردم انداخته و درس دموکراسی شاهانه می دهد!

طبیعی هست که جنگ و مبارزه نهائی بین چپ و راست خواهدبود. ولی اینمبارزه میتواند متمدنانه و در شرایط آزاد باشد و بین احزاب چپ و راست صورت گیرد. ولی شرط آن این هست که همه جریانات از چپ تا راست قوانین بازی را رعایت کنند. در حال حاضر تنها جریانی که در طیف راست قوانین بازی را رعایت نکرده  و نمی کند، رضا پهلوی و طرفداران چماقدار او هستند.

این نمونه ها در یک شهر و یک کشور هم نبوده که بتوان آن را تصادفی نامید .

برخی مدعیند که این ها سایبری های رژیم هستند که در طرفداران شازده  رخنه و نفوذ کرده اند. سئوال این هست که اولا چرا سایبری ها و نفوذی های رژیم فقط قادرند در بین طرفداران رضا پهلوی نفوذ کنند؟ ثانیا این ها اکثرا با چهره های باز و علنی و از نزدیکان خود شازده هستند و شازده هم تاکنون لب  به محکوم کردن و یا حتی نقد آنها نگشوده است!

این بحث تا اینجا  مربوط به تظاهرات ها و آکسیون ها بود. وگرنه در مدیای اجتماعی از فیس بوک و تلگرام و توئیتر و واتساپ و … خیلی از این بدتر و وقیح تراز خود نشان داده اند.با رهنمود یاسمین پهلوی  که “مرگ بر سه فاسد ، ملا چپی مجاهد” حکم مرگ هزاران مجاهد و کمونیست را صادر کردهاند، توهین و فحاشی و هتاکی نه تنها به چپ ها و مجاهدین،  بلکه توهین و هتاکی و فحاشی به حامد اسماعیلیون و مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی و هر کس در فکر و شعار و عملمثلآنها نیست و یا فکر نمی کند را چپ و کمونیست و مجاهد خوانده و فحش باران کرده اند. خود  واژه های چپ و کمونیست و مجاهد هم از منظر آنها فحش و توهین هست!

آش چنان شور شده است که حتی خیلی از راست ها و طرفداران مشروطه و سلطنت نیز داد و فغانشان در آمده. ببینید سام رجبی که خود را مشروطه خواه می داند چهمی نویسد!:


“روی سخنم با مشروطه خواهان دموکرات نیست که هم هدفیم، بلکه طرف صحبت من با سلطنت طلبان تمامیت خواهی‌ست که چند ماه است با فشارهای مجازی و غیر مجازی بر طبل جدایی، نفاق و تخریب میکوبند. از قضا خیلی از این افراد حقیقی و از نزدیکان آقای پهلوی هستند! من به عنوان یک شخصیت مستقل مقابل این تخریب‌های بی اساس وظیفه دارم بایستم”.

شما می توانی باهر فردو جریانی از چپ تا راست، از کوچک تا بزرگ،  از مجاهد تا کمونیست مخالف باشی، اختلاف و ده ها نقد داشته باشی با شعارهایش، با حمل کردن عکس رهبرانش، با سکت بودنش و …

ولی شما یک مورد را سراغ ندارید که مجاهد یا هر جریان راست و یا چپ دیگری مخل آسایش دیگر تظاهر کنندگان شده باشد. در وسط سخنرانی هزاران نفره با چند شعبون بی مخبه پودیوم ها حمله کردهباشند. یا تظاهرات بر هم بریزند و یا چماقداری و عربده کشی کنند.

من بارها گفته و نوشته بودم که “تا زمانیکه رضا پهلوی زندان، شکنجه و اعدام دوران پهلوی ها و جنایات ساواک را رسما محکوم نکند، ادعاها و اداهای حقوق بشری، دموکراسی و آزادی احزابش را خیلی ها و از جمله امثال من باور نخواهیم کرد”. حالا این را هم اضافه می کنم که “تا زمانیکه شازده اعمال زشت و چماقداری و عربده کشی و هتاکی وفحاشی و توهین های این اوباش طرفدارش را رسما و علنا محکوم نکند، در تاریخ سیاسی ایران همه ی این اعمال مستقیما  به نام خود او ثبت خواهد شد”.

این پدیده البته باعث شده خیلی از افراد بینابینی که به رضا پهلوی و ادعاهای حقوق بشری، و دموکراسی خواهی و آزادی احزابش توهم داشتند به این نتیجه برسند که آقای پهلوی  که تا قبل از انقلابزن زندگی آزادی از واژه انقلاب کهیر می زدو مخالف انقلاب بود یک شبه  نمی تواند طرفدار انقلاب شده باشد و یا به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی احزاب باور داشته باشد. چماقداران، ساواکی ها و شاه اللهی ها چهره دیگر  و شاید واقعی رضا پهلوی را خوب عیان ساختند. شاید به همین دلیل هست که

هشتک “#عبور _از _پهلوی” دارد ترند عمومی می شود!

بابک یزدی

سوم مه 2023

اینرا هم بخوانید

هلاکت رئیسی و تأثیرات روانی و سیاسی – دیلا روژمان

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …