٢٢آبان: سی و نهمین دوشنبه اعتراضی  بازنشستگان مخابرات

تجمعات و اعتراضات بازنشستگان ادامه دارد و توجه همه مردم را به خود جلب کرده است. امروز  ۲۲ آبان  بازنشستگان مخابرات در ادامه  دوشنبه های اعتراضی در چندین شهر تجمع کردند و علیه فقر و وخیم تر شدن هر روز بیشتر وضع معیشتی خود و اختلاسها و دزدیها شعار دادند. همسان سازی حقوقها و افزایش آن به بالای خط فقر سی میلیونی و درمان رایگان دو خواست فوری همه بازنشستگان است. بازنشستگان مخابرات همچنین به عدم اجرای کامل آئین نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و مشکلات بیمه ای شان اعتراض دارند و خواهان درمان رایگان هستند. تجمعات بازنشستگان مخابرات در این روز در شهرهای تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، اصفهان، شیراز، زاهدان، تبریز، اراک، مریوان، اردبیل،  و ارومیه صورت گرفت.  

در تهران علیرغم فشار نیروی انتظامی برای متفرق کردن بازنشستگان آنها ایستادند و تجمع خود را برگزار کردند. در اهواز و کرمانشاه بازنشستگان با راهپیمایی و سر دادن شعار “بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن” صدای اعتراضشان را بلند کردند.

بازنشستگان روزهای مختلف هفته را به روزهای اعتراضات پرشور خود تبدیل کرده اند. همچنانکه قبلا اطلاع دادیم روز گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع فولاد نیز تجمع داشتند و به غیر از شهرهای اعلام شده بازنشستگان فولاد در کرمان و تامین اجتماعی در اراک نیز تجمع داشتند. بازنشستگان تامین اجتماعی در اراک با سردادن سرود “زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی، مرگ بر این بردگی” صحنه پرشوری از اعتراض را آفریدند. از مبارزات و خواستهای بازنشستگان وسیعا حمایت کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ آبان  ۱۴۰۲،  ۱۳  نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

این کوه موش خواهد زائید

حمید تقوایی: در ٢٤ ساعت گذشته “حمله قریب الوقوع” جمهوری اسلامی به اسرائیل به صدر …