پاسخ مردم  به جنگ ایران و اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است

اطلاعیه شماره یک  در مورد جنگ ایران  و اسرائیل:پاسخ مردم  به جنگ ایران و اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است

جمهوری اسلامی با شلیک دهها پهپاد و موشک بالستیک حمله خود به اسرائیل را آغاز کرد. این آغاز عملی و رسمی  جنگ بین دو کشور است. روشن است دولت اسرائیل این حمله را بی پاسخ نخواهد گذاشت و این هم روشن است که جمهوری اسلامی چه از نظر نظامی و چه سیاسی توان ادامه این جنگ را نخواهد داشت. خامنه ای و دیگر مقامات حکومتی نیز بر این واقعیت آگاه اند اما  آنچه آنها را به آغاز جنگ واداشته موقعیت درمانده و به  بن بست رسیده آنان در مقابل مردم ایران و انقلاب تمام عیاری است که کل حکومت و نظام جمهوری اسلامی را به رعشه مرگ انداخته است.  جمهوری اسلامی، مانند بسیاری از دولتهای تحت فشار انقلاب در تاریخ معاصر جهان، به جنگ خارجی نیازمند است چون در جنگ داخلی علیه مردم ایران به بن بست رسیده و به هزیمت افتاده است.  

 هنوز دولت اسرائیل پاسخی به این حمله نداده است. قبلا مقامات اسرائیلی اعلام کرده بودند که پاسخ حمله از ایران را در خود ایران خواهند داد.  اما این پاسخ هرچه باشد جمهوری اسلامی را در گردابی فرو خواهد برد که راه نجاتی از آن نخواهد داشت. جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد تا به بهانه این جنگ فشار و سرکوب بر مردم ایران را تشدید کند اما شرایط امروز شرایط دوره جنگ با عراق نیست. رژیم ضعیف تر و بهم ریخته تر و منفور و منزوی تراز آن، و توده مردم آماده تر و  خشمگین تر از آن، هستند که حکومت بتواند با این جنگ موقعیت داخلی خود را تحکیم کند. این نه حکومت بلکه مردم ایران هستند که میتوانند از این شرایط برای تعرض بیشتر و گسترش دامنه اعتراضات و مبارزه خود سود بجویند. پایان بخشیدن به جنگی که حکومت آغاز کرده و کل  جنگ افروزیهای حکومت و فضای جنگی که بر منطقه و جامعه ایران حاکم کرده است در گرو پیشروی و پیروزی انقلاب ما است. شکست جمهوری اسلامی نه تنها در جنگ خارجی بلکه در جنگ داخلی  با مردم ایران نیز حتمی و اجتناب ناپذیر است.  

٢٥ فروردین ١٤٠٣، ١٣ آوریل ٢٠٢٤

حزب کمونیست کارگری ایران

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …