پدر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده به تبلیغ علیه نظام متهم شدند​​

خسرو علی‌کردی، وکیل خانواده آدینه‌زادهدر توییتی نوشته است: علی آدینه زاده و مرضیه آدینه زاده، پدر وخواهر ابوالفضل آدینه‌زاده٬ از کشته شدگان اعتراضات سراسری، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند..«امروز ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ پرونده‌ای با عنوان اتهامی؛«تبلیغ علیه نظام» علیه موکلینم؛علی آدینه زاده و مرضیه آدینه زاده،پدر وخواهر جاوید نام ابوالفضل آدینه‌زاده در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد ثبت شد.»

امروز ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ پرونده ای با عنوان اتهامی؛«تبلیغ علیه نظام» علیه موکلینم؛علی آدینه زاده و مرضیه آدینه زاده،پدر وخواهر #جاوید_نام_ابوالفضل_آدینه_زاده در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد ثبت شد.

https://twitter.com/Khosrowalikord2/status/1673608105043673089/photo/1

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد ها  فوری.ادامه اعتراضات همکاران بر سر دستمزد

کانال تلگرامی « شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»:افزایش دستمزد ها فوریادامه اعتراضات همکاران بر …