پیامی به آقای عالی پیام؛ از آن نشان درنده خویی دل بکنید- یاشار سهندی

سلطنت طلبان از دم مدعی اند که شما عمدا رفتید سیخ زدید تو لانه زنبور!
ایشان درس شان را از جمهوری اسلامی فرا گرفته اند، از گیلانی و علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح پور، که ایشان هم به نوبه خود پیشتر اساتیدشان درس خود را از ثابتی و فردوست گرفته اند. همانگونه که جمهوری اسلامی در پی هر جنایتی با سند و مدرک(!!) ثابت میکند مقتول همان قاتل است، ایشان هم مدعی اند شما میدانستید ایشان به شما حساسند برای همین وقتی دیدن دوربین به دست گرفتید مغزشان تعطیل شده. صحیح تر این است که تراوشات واقعی ذهن شان بیرون ریختند و عملا آنرا به اجرا هم در آوردند.
بهرحال حرف اصلی من در این یادداشت چیزی دیگری است.
آیا بهتر نیست آن پرچم مزین به درنده خویی و گردن زدن را دیگر پس زمینه ویدئوهایتان نباشد؟این نمادی نیست که زیر آن بشود دو کلمه حرف حساب زد. افتخار نعره کشیدن زیر سایه آن شیر نر و شمشیر بران را به همان هتاکان سلطنت طلب واگذار کنید. زیر این نماد، طنز به دل کسی نمی نشیند.
مدعی اند، این شیر و آن خورشید سابقه اش به هزاران سال پیش میرسد. آیا بهتر نیست نماد سه هزار سال پیش به همان تاریخ واگذار شود؟ شیر نر بعدها در زمان قاجار شمشیر بدست هم شده، آیا بهتر نیست این نشان عهد قجر نیز به تاریخ همان دوران سپرده شود؟ شیر در طبیعت در زنجیره غذایی یک شکارچی است، اما وقتی نماد یک جماعت لمپن و فاشیست میگردد این دیگر نماد شکار انسان و انسانیت است.
می گوید: حمله به شما پاس گل به علی خامنه ای است، چون حواسها را از علیه اعدام به سوی دیگری کشاند.”سخن درستی است، اما نمادی که شمشیر ذولفقار علی است پاس گل به چه کسانی است؟
خورشید نماد زندگی است؛ اما خورشیدی که نورش سبب درخشش شمشیر بران و دندانهای تیز یک درنده میشود، نماد نیستی است. آیا بهتر نیست بخاطر خورشید هم شده این نماد ضد بشری را به همان تاریخ شاهان ستمگر در تاریخ ایران بسپارید؟
در چند ماه گذشته، شاید بیش از 50 سال سلطنت پهلوی، ذوب شدگان در ولایت شاهزاده با لمپنیسم ویژه خودشان ثابت کردند دیکتاتوری، شاه و شیخ نمی شناسد.تنها افتخار ایشان نماد یک دوره سرکوب است. شیرو خورشید و شمشیر بران علی، نماد سرکوب و ستم و ارتجاع عهد قجر و دوره پهلوی است؛ اگر نظر به آینده بدون سرکوب و توهین و لمپنیسم در سیاست دارید، این نماد را دیگر استفاده نکنید.
آنانی که به شما هتک حرمت کردند صاحبان اصلی این نماد هستند، شما خود را از آنها با برداشتن این نماد مبرا کنید. با نشان هتاکان نمی توان به مبارزه با آنان پرداخت.

اینرا هم بخوانید

سخنی با جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور- یاشار سهندی

بیانیه ای از سوی ” جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور” تحت عنوان “درسهایی …